Season Review

Sezono apžvalga / Season Rewiev


LT Kai saulė tingiai keliasi rytais, o vakarais vis anksčiau pasislepia po nukritusiais lapais, pasiilgstame šviesos. Sakoma, kad yra du būdai spindėti: atspindėti, tarsi veidrodis arba spindėti iš vidaus. Šį rudenį gaminau daiktus, kurie primintų Jums, kad turite savo saulę viduje. 

Pasivaikščiojau Baltijos pajūriu ir pririnkau Jums bangų ir smėlio suformuotų akmenukų. Nepatikėsit, bet jie vis dar kvepia jūra... Atrinkau tuos, kurie tarpusavy dera gražiausiai ir tuos, iš kurių galima statyti svajonių bokštus. Ištapiau ir sudėjau į gražias dėžutes su mintimi, kad juos dėliosite, dovanosite, medituosite... 

Prisiminiau Rytietiškas tradicijas. Jos tokios nuostabios, bet ir tokios tolimos... Visgi radau būdą pasidalinti su Jumis dalelyte tos subtilios išminties ir magijos. Kūriau mandalas. Lipdžiau mažas interjerines kokeshi lėlytes. Gaminau omamori stiliaus vokelius. Būtinai pasiskaitykite mūsų simbolių žodyne, ką visas tas grožis, kuris puoš Jūsų namus, reiškia. Atrasite daug naujo. 

EN When the Sun lazily wakes up in the mornings, and in the evenings hides under fallen leaves, we miss the light. People say there are two ways to shine: to reflect like a mirrow or to shine from inside. This autumn I made products, which will remind you, that you have your own sun inside. 

I have walked along the Baltic seaside and I collected for you beachstones, sculped by waves and sand. You will not believe, but they still smell like the sea... I selected those ones which fit the best together, and those ones, you can build the towers of dreams. I have painted them and placed into beautiful boxes, with minds, you will put them, take as gifts, meditate... 

I have remembered Oriental traditions. They are so amazing, but also so distant... However, I have found the way to share apiece of this wisdom and magic with you. I created mandalas. I molded little interior kokeshi dolls. I produced omamori envelopes. These awesome things are much more than simple home decor elements. They are full of symbols and interesting secrets. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą