Gift Packaging for Free

Nemokamas dovanų pakavimas / Бесплатное упаковывание подарков / Bezpłatne pakowanie prezentów

Product and gift packaging. Sending parcels.  
 www.ijk.lt 

LT Tikriausiai žinote, kad dauguma mūsų prekių yra įpakuota į firmines dovanų dėžutes (jos įvairios, priderintos prie produktų). Bet tai dar ne viskas! Jei norite, kad užsakytą gaminį išsiųstume tiesiai tam, ką planuojate pasveikinti, pasirūpinsime visomis smulkmenomis. Dovaną papuošime gražiu kaspinu, pridėsime raštelį apie tai, kad išpakuoti galima ne anksčiau nurodytos dienos (tam atvejui, jei staigmena pasiektų gavėją šiek tiek greičiau), parinksime gražų atviruką, užrašysime sveikinimą. Dovanoti – be galo malonu ir paprasta. 

RU Наверное Вы уже знаете, что большинство наших товаров упаковано в фирменные коробочки (они разные, подобраны к продуктам). Но это ещё не всё! Если хотите, чтобы заказанное изделие было высланно прямо тому, кого планируете поздравить, мы позаботимся о всех деталях. Подарок украсим красивым бантом, добавим записку, о том, что открыть можно не раньше указанной даты (на тот случай, если сюрпиз прибудет чуть быстрее), подберём красивую открытку, напишем поздравление. Дарить – безгранично приятно и просто. 

PL Z pewnością już wiecie, że większość naszych towarów jest zapokanowa w firmowe pudełka prezentowe (są one przeróżne, dopasowane do produktów). Ale to jeszcze nie wszystko! Jeśli chcecie, żebyśmy Wasz zamówiony wyrób wysłali bezpośrednio temu, kogo planujecie pozdrowić, zatroszczymy się o wszystkich detalach. Prezent upiększymi piękną kokardą, dodamy notatkę o tym, że otworzyć można nie wcześniej określenoj daty (na wypadek, jeśli niespodzianka dotrze trochę szybciej), dopasujemy pocztówkę, napiszemy życzenia. Darować – bezgranicznie przyjemnie i łatwo. 

Product and gift packaging 
 www.ijk.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą