2015-10-30

Dali and Picasso

Dali ir Pikasso / Дали и Пикассо / Dali i Picasso

"Arka" gallery, Vilnius 

LT Populiariausia spalio mėnesio paroda Vilniuje – „Dali ir Picasso“ (Aleksandro Šadrino kolekcija). Teko pastovėti eilėje prie įėjimo, bet buvo verta. Nuotraukų albumuose nepamatysite to, ką galima pamatyti gyvai. Nepakartojamas linijų plastiškumas, subtilumas ir meistiškumas. Kiekvienoje detalėje jaučiasi dailininko prisilietimas, tarsi ką tik padėjo pieštuką ir nuėjo. Tarsi paraleliniai pasauliai susitiko vienoje erdvėje ir viename laike... 

RU Самая популярная октябрьская выставка в Вильнюсе – «Дали и Пикассо» (коллекция Александра Шадрина). Пришлось постоять в очереди у входа, но это того стоило. В альбомах с фотографиями вы не увидите того, что можно увидеть вживую. Неповторимая пластичность линий, тонкость и мастерство. В каждой детале чувствуется прикосновение художника, словно только что положил карандаш, и ушёл. Словно параллельные миры встретились в одном пространстве и одном времени... 

PL Najpopularniejsza październikowa wystawa w Wilnie – „Dali i Picasso“ (kolekcja Aleksandra Szadrina). Przyszło się postać w kolejce przed wejściem, ale było warto. Na zdjęciach w albumach nie zobaczycie tego, co można ujrzeć na żywo. Niepowtarzalna plastyczność linij, subtelność i mistrzostwo. W każdej detali czuje się dotyk artysty, jak gdyby tylko co odłożył ołówek i wyszedł. Jak gdyby paralelne światy spotkały się w jednej przestrzeni i w jednym czasie... 

Pablo Picasso artworks, 
Exhibition "Dali & Picasso" (Alexander Shadrin collection), 
"Arka" gallery, Vilnius 

Salvador Dali artworks,  
Exhibition "Dali & Picasso” (Alexander Shadrin collection), 
"Arka" gallery, Vilnius 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą