2015-07-23

Out of Town House

Užmiesčio sodyba / Загородный домик / Domek za miastem

LT Artėjant atostogoms, nusprendžiau užsiimti savo asmeniniu projektu – ekologiškos užmiesčio sodybos renovacija. Sodyba anksčiau priklausė mano proseneliams, tad turi savo istoriją, kuri man yra brangi. Renovuojant tokias vietas, norisi išsaugoti jų autentiškumą, bet, žinoma, ne iki muziejinio lygio. Kiek liks seno, o kiek atsiras naujo, paaiškės, manau, procese, kadangi daug kas priklausys ir nuo daiktų būklės. Kol kas pradedu nuo idėjų. Eklektiškai žingsniuosiu senųjų kultūrų pėdomis ir bandysiu suderinti kelis skirtingus stilius. Dalinuosi įkvepiančiomis nuotraukomis, kurias radau Pinterest platybėse. Kiekvienos jų šaltinį rasite: www.pinterest.com/ijkgallery/out-of-town-house 

RU Приближается отпуск, и я решила занятся своим личным проектом – реновацией экологического загородного домика. Дом раньше принадлежал моим прадедам. У него своя история, которая мне дорога. При реновации таких мест хочется сохранить их аутентичность, но, конечно, не до музейного уровня. Сколько останется старого, а сколько появится нового, прояснится, думаю, в процессе, поскольку многое будет зависит и от состояния вещей. Пока начинаю от идей. Эклектично пошагаю по следам древних культур, и постараюсь совместить несколько разных стилей. Делюсь вдохновляющими фотографиями, которые нашла на просторах Pinterest. Источник каждой из них можно найти на: www.pinterest.com/ijkgallery/out-of-town-house 

PL Nadchodzą wakacje, więc podjęłam decyzję zająć się swoim osobistym projektem – renowacją ekologicznego domku za miastem. Dom wcześniej należał do moich pradziadków. Ma swoją historię, która jest mi droga. Renowując takie miejsca, chce się zachować ich autentyczność, lecz, z pewnością, nie do poziomu muzea. Ile pozostanie starego, a ile pojawi się nowego, wyjaśni się, myślę, w procesie, gdyż wiele będzie zależeć i od stanu rzeczy. Narazie zaczynam od pomysłów. Eklektycznie będę stawiać kroki po śladach starożytnych kultur i spróbuję dopasować kilka różnych stylów. Dzielę się inspirującymi zdjęciami, które znalazłam na przestrzeniach Pinterest. Źródło każdego z nich znajdziecie na: www.pinterest.com/ijkgallery/out-of-town-house 


You can find sources of photos on: 
www.pinterest.com/ijkgallery/out-of-town-house Komentarų nėra:

Rašyti komentarą