2015-03-11

Necklace "Melody of Wind"

Kaklo vėrinys „Vėjo melodija“ / Ожерелье «Мелодия ветра» / Naszyjnik „Melodia wiatru“

LT Šįkart stiklo juvelyrika. Baltas kaklo vėrinys, kurį sukurti įkvėpė Rytų vėjai. Kinai, žinodami, kokia stebuklinga gali būti vėjo muzika, sukūrė vėjo varpelius. Tačiau vėjas groja ir kitais instrumentais. Nuėję į mišką, kur nesigirdi miesto garsų, įsiklausykite... Užteks vieną kartą atrasti vėjo melodiją tyloje ir suprasite, koks tai nepakartojamas kompozitorius. Klausykitės gamtos muzikos ir išmoksite geriau girdėti savo sielą...  

RU На этот раз ювелирика из стекла. Белое ожерелье, которое создать вдохновили ветры Востока. Китайцы, зная, какой волшебной может быть музыка ветра, создали ветровые колокольчики. Но ветер играет не только на этих инструментах. Когда будете в лесу, где не слышно звуков города, вслушайтесь... Достаточно один раз найти мелодию ветра в тишине, и Вы поймёте, какой это неповторимый композитор. Слушайте музыку природы, и научитесь лучше слышеть свою душу... 

PL Tym razem jubileria ze szkła. Biały naszyjnik, który stworzyć inspirowały wiatry ze Wschodu. Chińczycy, wiedząc, jaką zawrażającą może być muzyka wiatru, stworzyli dzwoneczki wiatrowe. Wiatr jednak gra nie tylko ma tych instrumentach. Kiedy będziecie w lesie, gdzie nie słychać dźwięków miasta, wsłuchajcie się... Wystarczy jeden raz odnaleźdź melodię wiatru w ciszy i zrozumiecie, jaki to niepowtarzalny kompozytor. Słuchajcie muzyki przyrody i nauczycie się lepiej słyszeć swoją duszę... 

Necklace "Melody of Wind" 
www.ijk.lt 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą