Natural Linen Bedding for Newlyweds

Natūrali lininė patalynė jaunavedžiams / Натуральная льняная постель для новобрачных / Naturalna lniana pościel dla nowożeńców

LT Stilinga ir kokybiška patalynė – tai visuomet gera dovana jaunavedžiams vestuvių proga. Žinoma, ji turi būti natūrali, geriausia iš ekologiškų ar gamtai draugiškų audinių, kurie užtikrintų patogų ir sveiką miegą. Tam puikiai tinka lietuviškas linas. Labai mėgstu šį audinį naudoti savo darbams, tiek drabužiams, tiek namų tekstilei, nes jis „gyvas“, visuomet atrodo kitaip, gražiai keičiasi suglamžius, išskalbus, dėvint, naudojant. Tai natūralumas ir prabanga viename. Jeigu ieškote, kas Jums pagamintų pagal individualų užsakymą nuostabią lininę patalynę, būtinai užsukite į www.ijk.lt , kur Jums bus pasiūlytas originalus sprendimas. 

RU Стильная и качественная постель – это всегда хороший подарок для новобрачных на свадьбу. Конечно, она должна быть натуральная, лучше всего из экологически чистых материалов, которые гарантируют удобный и здоровый сон. Для этого замечательно подходит литовский лён. Очень люблю использовать эту ткань в своих работах, как для одежды, так и для домашней текстили, потому что она «живая», всегда выглядит иначе, красиво меняется, когда её мнёшь, стираешь, носишь, пользуешься ею. Это натульность и шик в одном. Если Вы ищете, кто бы сшил для Вас по индивидуальному заказу восхитительную льняную постель, обязательно загляните на www.ijk.lt , где Вам будет предложен оригинальный вариант.  

PL Stylowa i jakościowa pościel – to zawsze dobry prezent dla nowożeńców na wesele. Oczywiście, powinna ona być naturalna, najlepiej z ekologicznych materiałów, które zapewnią wygodny i zdrowy sen. Najbardziej do tego pasuje litewski len. Bardzo lubię używać tę tkaninę w swoich pracach, jak dla ubrań, tak i dla tekstylii domowych, ponieważ jest ona „żywa“, zawsze wygląda inaczej, pięknie się zmienia przy gnieceniu, praniu, noszeniu, użyciu. To naturalność i szyk w jednym. Jeśli szukacie, kto by Wam uszył na indywidualne zamówienie zachwycającą lnianą pościel, obowiązkowo zajrzyjcie do www.ijk.lt , gdzie otrzymacie oryginalne propozycje. 

Linen home textile 
www.ijk.lt 

Ethnic Style Gifts Ideas

Etninio stiliaus dovanų idėjos / Идеи подарков в этническом стиле / Pomysły prezentów w stylu etnicznym

LT Pirmiausia norėčiau pasidalinti pavasario naujiena. Nuo šiol pas mus galima įsigyti rankomis dekoruotų medinių dežučių. Jas rasite skyrelyje „Išminties dėžutės“. Jos parduodamos su citatomis viduje. Kai citatas perskaitome, lieka graži skrynelė papuošalams, kvapams ar kitiems smulkiems daiktams. 
Jeigu mėgstate dovanoti stilistiškai suderintus rinkinius, prie dėžutės rekomenduoju lininį stalo takelį, papuošalus su Baltijos gintaru. Tokia dovana atrodys stilingai ir prabangiai. 

RU В начале хочу поделиться весенней новинкой. У нас уже можно приобрести деревянные шкатулки декорированные вручную. Найдёте их среди «Коробочек мудрости». Они продаются с цитатами внутри. Когда ситаты прочтёте, останется красивая шкатулка для украшений, запахов или других мелких вещей. 
Если любите дарить стилистически подобранные комплекты, к шкатулке рекомендую льняную дорожку на стол, украшения с Балтийским янтарём. Такой подарок будет выглядеть стильно и шикарно. 

PL Na początek chciałabym podzielić się wiosenną nowością. Można już u nas nabyć ręcznie dekorowane drewniane skrzynki. Znajdziecie je wśród „Pudełeczek mądrości“. Sprzedawane są one z cytatami w środku. Kiedy cytaty już się przeczyta, pozostanie piękna skrzynka na biżuterię, zapachy czy inne drobne rzeczy. 
Jeśli lubicie darować stylistycznie dopasowane komplekty, do skrzynki rekomenduję lnianą dróżkę (serwetkę) na stół, biżuterię z Bałtyckim bursztynem. Taki prezent będzie wyglądać nie tylko stylowo, ale i szykarnie. 

Ethnic style gifts ideas 
Linen table runner, jewelry with Baltic amber, dark brown wooden box 
www.ijk.lt 

Necklace "Melody of Wind"

Kaklo vėrinys „Vėjo melodija“ / Ожерелье «Мелодия ветра» / Naszyjnik „Melodia wiatru“

LT Šįkart stiklo juvelyrika. Baltas kaklo vėrinys, kurį sukurti įkvėpė Rytų vėjai. Kinai, žinodami, kokia stebuklinga gali būti vėjo muzika, sukūrė vėjo varpelius. Tačiau vėjas groja ir kitais instrumentais. Nuėję į mišką, kur nesigirdi miesto garsų, įsiklausykite... Užteks vieną kartą atrasti vėjo melodiją tyloje ir suprasite, koks tai nepakartojamas kompozitorius. Klausykitės gamtos muzikos ir išmoksite geriau girdėti savo sielą...  

RU На этот раз ювелирика из стекла. Белое ожерелье, которое создать вдохновили ветры Востока. Китайцы, зная, какой волшебной может быть музыка ветра, создали ветровые колокольчики. Но ветер играет не только на этих инструментах. Когда будете в лесу, где не слышно звуков города, вслушайтесь... Достаточно один раз найти мелодию ветра в тишине, и Вы поймёте, какой это неповторимый композитор. Слушайте музыку природы, и научитесь лучше слышеть свою душу... 

PL Tym razem jubileria ze szkła. Biały naszyjnik, który stworzyć inspirowały wiatry ze Wschodu. Chińczycy, wiedząc, jaką zawrażającą może być muzyka wiatru, stworzyli dzwoneczki wiatrowe. Wiatr jednak gra nie tylko ma tych instrumentach. Kiedy będziecie w lesie, gdzie nie słychać dźwięków miasta, wsłuchajcie się... Wystarczy jeden raz odnaleźdź melodię wiatru w ciszy i zrozumiecie, jaki to niepowtarzalny kompozytor. Słuchajcie muzyki przyrody i nauczycie się lepiej słyszeć swoją duszę... 

Necklace "Melody of Wind" 
www.ijk.lt 

Themed Decoration "Daisy"

Tematinės dekoracijos „Ramunės“ / Тематический декор «Ромашки» / Tematyczne dekoracje „Rumianki“

LT Gėlėto ketvirtadienio akimirkos... Dekoravome vietą šventei restorane „Mykolo 4“ Vilniuje. 
Jei mėgstate ramunes, simbolizuojančias meilę ir ištikimybę, o apie princą ant balto žirgo Jums pašnabždėjo būtent ramunių „myli-nemyli“, ši idėja vestuvių dekorui yra būtent Jums. 

RU Несколько моментов цветочного четверга... Мы декорировали место для праздника в ресторане «Mykolo 4» в Вильнюсе. 
Если любите ромашки, символизирующие любовь и верность, а о принце на белом коне Вам прошептали именно ромашковые «любит-не-любит», то эта идея для декора свадьбы как раз для Вас. 

PL Kilka chwil kwiecistego czwarku... Dekorowaliśmy miejsce święta w restauracji „Mykolo 4“ w Wilnie. 
Jeśli lubicie rumianki, symbolizujące miłość i wierność, a o księciu na białym koniu naszeptały Wam rumiankowe "kocha-nie-kocha“, to ten pomysł na dekorowanie wesela jest akurat dla Was. 

Decoration theme "Daisy" by www.ijk.lt in the restaurant "Mykolo 4", Vilnius


Happy Woman's Day!

Laimingos Moters Dienos! / Счастливого Женского Дня! / Szczęśliwego Dnia Kobiet!


LT Moters Diena – tai ne tik gėlės ir dėmesys. Moters Diena – tai priminimas, kad būti savimi ir įgyvendinti savo svajones turėtų kiekvienas. Prieš šimtą metų moterys įvairiuose pasaulio kampeliuose pradėjo rūpintis teise būti pilnaverte visuomenės dalimi ir turėti lygias galimybes. Taip atsirado Tarptautinė Moters Diena. 
Mielos Moterys, siekite savo svajonių, būkite savimi ir visuomet prisiminkite, kad turite viską, ko reikia laimei! 

RU Женский День – это не только цветы и внимание. Женский День – это напоминание о том, что быть собой и реализовать свои мечты должен каждый. Сто лет назад женщины в разных уголочках мира начали заботиться о праве быть полноценной частью общества и иметь равные возможности. Так появился Международный Женский День. 
Дорогие Женщины, стремитесь к своим мечтам, будьте собой, и всегда помните, что у Вас есть всё, что необходимо для счастья! 

PL Dzień Kobiet – to nie tylko kwiaty i uwaga. Dzień Kobiet – to przypomnienie, że być sobą i realizować swoje marzenia powinien każdy. Sto lat temu kobiety w różnych zakątkach świata zaczęły troszczyć się o prawo być pełnocenną częścią społeczeństwa i mieć równe możliwości. Stąd pochodzi Międzynarodowy Dzień Kobiet. 
Drogie Kobiety, dążcie ku swoim marzeniom, bądźcie sobą i zawsze pamiętajcie, że macie wszystko, aby być szczęśliwymi! 


Spring Green Inspiration

Pavasariškai žalia inspiracija / Весенне-зелёная инспирация / Wiosenno-zielona inspiracja

LT Kiti metų laikai tiesiog tyliai ateina, o pavasario mes visuomet nekantriai laukiame. Laukiame, nes pasiilgstame saulės, žalumos, gryno oro, kuris kvepia kitaip, šilumos, stabilaus vaikščiojimo žeme, protingo drabužių sluoksnio, praverto lango, paukščių čiulbėjimo...  

RU Другие времена года просто тихо приходят, а весны мы ждём с нетерпением. Ждём, потому что скучаем по солнцу, зелени, чистому воздухе, который пахнет иначе, тепле, стабильной ходьбе по земле, разумному слою одежды, открытому окну, пении птиц... 

PL Inne pory roku po prostu cicho przychodzą, a na wiosnę zawsze czekamy z niecierpliwością. Czekamy, bo tęsknimy za słońcem, zielenią, czystym powietrzem, które pachnie inaczej, ciepłem, stabilnym chodzeniem po ziemi, rozumną warstwą ubrania, otworzonym oknem, śpiewem ptaków... 


Sources of photos you can find on: 
www.pinterest.com/ijkgallery/spring-green-inspiration