2015-01-01

Be Who You Are!

Būkite, kuo esate! / Будьте, кем вы есть! / Bądźcie, kim jesteście!

LT ”Visuomet būsite per daug kokie nors kam nors: per dideli, per garsūs, per švelnūs, per aštrūs. Jei nušlifuosite savo kampus, prarasite savo formą. Atsiprašinėkite už klaidas. Atsiprašinėkite už tai, kad netyčia kažką įskaudinote. Tačiau neatsiprašinėkite už tai, kuo esate." 
[D. Laporte]

RU "Вы всегда будете слишком какие-нибудь для кого-нибудь: слишком большие, слишком громкие, слишком мягкие, слишком острые. Если ошлифуете свои углы, потеряете свою форму. Извиняйтесь за ошибки. Извиняйтесь за то, что случайно кого-то обидели. Но не извиняйтесь за то, кем вы есть.” 
[Д. Лапорте]

PL "Zawsze będziecie dla kogoś zbyt jakimiś: zbyt wielkimi, zbyt głośnymi, zbyt miękkimi, zbyt ostrymi. Jeśli oszlifujecie swoje kąty, stracicie swoją formę. Przepraszajcie za swoje błędy. Przepraszajcie za to, że niechcący kogoś skrzywdziliście. Nie przepraszajcie jednak za to, kim jesteście." 
[D. Laporte] 


New Year's Greeting from I.J.K. 

2 komentarai: