Laimingų Naujųjų Metų!„Kad pamatytum pasaulį smėlio grūdelyje 
Ir dangų lauko gėlėj, 
Laikyk begalybę savo delne 
Ir amžinybę akimirkoje.“
[W. Blake]


Kalėdinė nuotaikaAr žinojote, kad snaigės gali būti šiltos ir jaukios? Ir kad galima padovanoti žvaigždę iš dangaus? O apie tai, kad meilė per Kalėdas įgauna didelius, angeliškus sparnus, ar žinojote? 
Ieškodama Kalėdinės nuotaikos, atradau tikrą Kalėdinę pasaką. Tokią, kurią galima mažoje dėžutėje parsinešti namo ir stebėti, kaip ji atgija, tarsi nužengusi iš knygos puslapių. Tokią, kurią galima padovanoti artimam žmogui, kai norisi išreikšti didžiulę meilę ir dėkingumą už tai, kad jis yra. Tokią, kuri pakeičia tūkstančius žodžių. Tokią, kuri pripildo namus jaukumo ir svajonių... 
Tegu šios žiemos šventės būna ypatingos. Parodykite dėmesį. Palinkėkite to, ko labiausiai reikia. Pasakykite, kad tikite kitų svajonėmis ir įkvėpkite dideliems žygiams. Juk tai visai paprasta. Kalėdinis dekoras ir Kalėdinės dovanų dėžutės
www.ijk.lt 


Kalėdinės dovanų etiketės


Kalėdinė etiketė
www.ijk.lt 

Kalėdų Senelis prieš šventes rūpinasi ne tik dovanomis, bet ir dovanų etiketėmis. Jos per Kalėdas tampa labai svarbios. Kaip kitaip tarp daugybės staigmenų, paliktų po eglute, rasti savo dovaną? Šiemet paruošėme ypač patogias dovanų korteles, kurios susideda iš dviejų dalių ir primena atvirukus. Viena dalis yra dekoratyvinė, kita skirta vardui užrašyti. Vietos daug, tad tilps net ir sveikinimo žodžiai. 


Kalėdinė dovanų etiketė 
www.ijk.lt 

Kalėdinė dovanų etiketė
www.ijk.lt 

Dovanos jam


Dovanų idėjos vyrui 
www.ijk.lt 

Ką padovanoti vyrui, broliui ar draugui? Klausimas atrodo nelengvas, ypač kai ieškote originalios dovanos. Jei žmogus svajoja apie tatuiruotę, puikiai tiks, I.J.K. dizaino galerijos dovanų kuponas tatuiruotės dizaino sukūrimui. Daug dirbantiems patiks tai, kas padės atsipalaiduoti – relaksaciniai akmenukai. Stilingus vyrus nudžiugins vienetinės sąsagos. Mėgstantiems kompiuterius, muziką ir naujausias technologijas padovanokite hi-tech stiliaus kokeshi talismaną. Atvirukai Kalėdoms ir Naujiesiems Metams


Riboto tiražo Kalėdinis atvirukas 
www.ijk.lt

Kalėdiniai atvirukai visuomet džiugina. Pasveikinkite tuos, kurie gyvena toli; tuos, apie kuriuos galvojate; tuos, su kuriais matotės retai; tuos, kuriems norite padovanoti šypseną; tuos, kuriuos mylite.

Kalėdinis atvirukas
www.ijk.lt

Kalėdinis atvirukas-vokas
www.ijk.lt

Kalėdinės dekoracijos ir dovanos


Snaigė. Kalėdinė dekoracija iš veltos vilnos
www.ijk.lt

Kokios dovanos maloniai nustebintų per šias Kalėdas? Dovanokite Kalėdinę nuotaiką ir geras emocijas. Papuoškite artimųjų namus savo meilės pėdsakais... 

Dekoracija "Harmonija širdyje"  
www.ijk.lt

Kalėdinė dovana  
www.ijk.lt

Kalėdinė dekoracija
www.ijk.lt

Season Review

Sezono apžvalga / Season Rewiev


LT Kai saulė tingiai keliasi rytais, o vakarais vis anksčiau pasislepia po nukritusiais lapais, pasiilgstame šviesos. Sakoma, kad yra du būdai spindėti: atspindėti, tarsi veidrodis arba spindėti iš vidaus. Šį rudenį gaminau daiktus, kurie primintų Jums, kad turite savo saulę viduje. 

Pasivaikščiojau Baltijos pajūriu ir pririnkau Jums bangų ir smėlio suformuotų akmenukų. Nepatikėsit, bet jie vis dar kvepia jūra... Atrinkau tuos, kurie tarpusavy dera gražiausiai ir tuos, iš kurių galima statyti svajonių bokštus. Ištapiau ir sudėjau į gražias dėžutes su mintimi, kad juos dėliosite, dovanosite, medituosite... 

Prisiminiau Rytietiškas tradicijas. Jos tokios nuostabios, bet ir tokios tolimos... Visgi radau būdą pasidalinti su Jumis dalelyte tos subtilios išminties ir magijos. Kūriau mandalas. Lipdžiau mažas interjerines kokeshi lėlytes. Gaminau omamori stiliaus vokelius. Būtinai pasiskaitykite mūsų simbolių žodyne, ką visas tas grožis, kuris puoš Jūsų namus, reiškia. Atrasite daug naujo. 

EN When the Sun lazily wakes up in the mornings, and in the evenings hides under fallen leaves, we miss the light. People say there are two ways to shine: to reflect like a mirrow or to shine from inside. This autumn I made products, which will remind you, that you have your own sun inside. 

I have walked along the Baltic seaside and I collected for you beachstones, sculped by waves and sand. You will not believe, but they still smell like the sea... I selected those ones which fit the best together, and those ones, you can build the towers of dreams. I have painted them and placed into beautiful boxes, with minds, you will put them, take as gifts, meditate... 

I have remembered Oriental traditions. They are so amazing, but also so distant... However, I have found the way to share apiece of this wisdom and magic with you. I created mandalas. I molded little interior kokeshi dolls. I produced omamori envelopes. These awesome things are much more than simple home decor elements. They are full of symbols and interesting secrets. 

First Snow Magic

Pirmojo sniego magija / Магия первого снега / Magia pierwszego śniegu


LT „Pirmasis sniegas nėra vien tiesiog įvykis, tai magiškas įvykis. Nueini miegoti viename pasaulyje, o atsibundi visai kitame...“
[J. B. Priestley]

RU «Первый снег – это не просто событие, это волшебное событие. Ты идёш спать в одном мире, а просыпаешься в совершенно другом...»
[J. B Priestley]

PL „Pierwszy śnieg nie jest po prostu wydarzeniem, jest on magicznym wydarzeniem. Idziesz spać w jednym świecie, a budzisz się w zupełnie innym...“
[J. B. Priestley] 

Gift Packaging for Free

Nemokamas dovanų pakavimas / Бесплатное упаковывание подарков / Bezpłatne pakowanie prezentów

Product and gift packaging. Sending parcels.  
 www.ijk.lt 

LT Tikriausiai žinote, kad dauguma mūsų prekių yra įpakuota į firmines dovanų dėžutes (jos įvairios, priderintos prie produktų). Bet tai dar ne viskas! Jei norite, kad užsakytą gaminį išsiųstume tiesiai tam, ką planuojate pasveikinti, pasirūpinsime visomis smulkmenomis. Dovaną papuošime gražiu kaspinu, pridėsime raštelį apie tai, kad išpakuoti galima ne anksčiau nurodytos dienos (tam atvejui, jei staigmena pasiektų gavėją šiek tiek greičiau), parinksime gražų atviruką, užrašysime sveikinimą. Dovanoti – be galo malonu ir paprasta. 

RU Наверное Вы уже знаете, что большинство наших товаров упаковано в фирменные коробочки (они разные, подобраны к продуктам). Но это ещё не всё! Если хотите, чтобы заказанное изделие было высланно прямо тому, кого планируете поздравить, мы позаботимся о всех деталях. Подарок украсим красивым бантом, добавим записку, о том, что открыть можно не раньше указанной даты (на тот случай, если сюрпиз прибудет чуть быстрее), подберём красивую открытку, напишем поздравление. Дарить – безгранично приятно и просто. 

PL Z pewnością już wiecie, że większość naszych towarów jest zapokanowa w firmowe pudełka prezentowe (są one przeróżne, dopasowane do produktów). Ale to jeszcze nie wszystko! Jeśli chcecie, żebyśmy Wasz zamówiony wyrób wysłali bezpośrednio temu, kogo planujecie pozdrowić, zatroszczymy się o wszystkich detalach. Prezent upiększymi piękną kokardą, dodamy notatkę o tym, że otworzyć można nie wcześniej określenoj daty (na wypadek, jeśli niespodzianka dotrze trochę szybciej), dopasujemy pocztówkę, napiszemy życzenia. Darować – bezgranicznie przyjemnie i łatwo. 

Product and gift packaging 
 www.ijk.lt

Corporate Gifts Ideas

Verslo dovanų idėjos / Идеи корпоративных подарков / Pomysły prezentów biznesowych

LT Prieš šventes daugybė įmonių ieško verslo dovanų: partneriams, darbuotojams, klientams. Vieni ieško ekonominių variantų, kiti – prestižinių. Kažkas stengiasi nustebinti, o kažkas tiesiog renkasi tradicinius saldainių, kavos, sūrių ir vyno rinkinius. Kokia gi turėtų būti ideali verslo dovana? 
Pirmiausia, verslo dovana atspindi įmonės įvaizdį ir požiūrį. Antra, verslo dovana – tai taip pat ir įmonės reklama. Pagalvokite, ką darytumėt, gavę dovanų pigų, prastai rašantį tušinuką. Greičiausiai jis greitai atsidurtų šiukšlių dėžėje. Geriau dovanokite mažiau dovanų, bet tegu jos būna išskirtinės ir kokybiškos, tokios, kurias žmonės norės pasilikti ir pasakos apie jas kitiems. O jeigu norite parodyti dėmesį kiekvienam, neviršydami suplanuoto biudžeto, įteikite jaukius ir originalius atvirukus, kurie dar ilgai puoš namų lentynas ir trauks smalsius svečių žvilgsnius. Dovanokite gerą nuotaiką, o ne įmonės logotipus! 

RU Перед праздниками много компаний ищет корпоративные подарки: для партнёров, сотрудников, клиентов. Одни ищут экономные варианты, другие – престижные. Кто-то старается удивить, а кто-то просто выбирает традиционные наборы конфет, кофе, сыра и вина. Какой же должен быть идеальный корпоративный подарок? 
Во первых, корпоративный подарок отображает имидж и взгляды компании. Во вторых, корпоративный подарок – это в том числе и реклама бизнеса. Подумайте, что бы Вы делали, получив дешёвую ручку, которая плохо пишет? Скорее всего она скоро бы оказалась в мусорном ящике. Лучше дарите меньше подарков, но пусть они будут особенные и качественные, такие, которые люди захотят оставить, и расскажут о них другим. А если хотите порадовать всех, не превышая спланированный бюджет, вручите уютные и оригинальные открытки, которые ещё долго будут украшать домашние полки и притягивать любопытные взгляды гостей. Дарите хорошое настроение, а не логотипы компании! 

PL Przed świętami wiele firm szuka prezentów biznesowych: dla partnerów, pracowników, klientów. Jedni szukają ekonomicznych wariantów, inni – prestiżowych. Ktoś stara się zadziwić, a ktoś po prostu wybiera tradycyjne zestawy cukierek, kawy, serów i wina. Jaki więc powinien być idealny prezent biznesowy? 
Po pierwsze, prezent biznesowy odzwierciedla imidż i podlądy firmy. Po drugie, prezent biznesowy – to również i reklama. Zastanówcie się, co byście zrobili z tanim, źle piszącym długopisem? Z pewnością szybko okazałby się on w koszu na śmiecie. Darujcie lepiej mniej prezentów, ale niech one będą szczególne i jakościowe, takie, które ludzie zechcą zostawić i opowiedzą o nich innym. A jeśli chcecie ucieszyć każdego, nie przewyższając zaplanowany budżet, wręczcie przytulne i oryginalne kartki świąteczne, które jeszcze długo będą upiększać domowe pólki i przykuwać wzroki zaciekawionych gości. Darujcie dobry nastrój, a nie logotypy firmy! 

Limited edition gifts ideas 
 www.ijk.lt 

Christmas Gift Certificates

Kalėdiniai dovanų kuponai / Рождественские подарочные сертификаты / Gwiazdkowe kupony prezentowe

Christmas gift box for gift certificates
www.ijk.lt

LT Šiais laikais verslas jau neįsivaizduojamas be dovanų kuponų. Prieš Kalėdas tokio tipo dovanų ieško daug žmonių. Juk tai būdas padovanoti kažką daugiau nei daiktą. Tai galimybė išpildyti nematerialią svajonę, padaryti staigmeną ar leisti žmogui išbandyti kai ką naujo. 
Jei Jūsų verslas dar nespėjo pasirūpinti šventiniais dovanų kuponais, būtinai užsukite pas mus. Sukursime Jums originalų ir įdomų produktą.  

RU В наши времена бизнес уже нельзя представить без подарочных сертификатов. Перед Рождеством и Новым Годом такого типа подарки ищет много людей. Ведь это возможность исполнить нематериальную мечту, сделать сюрприз или позволить человеку испробовать что-то новое. 
Если Ваш бизнес ещё не успел позаботится праздничными подарочными сертификатами, обязательно загляните к нам. Мы создадим для Вас оригинальный и интересный продукт. 

PL W nasze czasy biznes nie można już wyobrazić bez kuponów prezentowych. Przed świętami Bożego Narodzenia prezenty takiego typu szuka wiele osób. Przecież jest to możliwość spełnić niematerialne marzenie, zrobić niespodziankę albo pozwolić człowiekowi wypróbować coś nowego. 
Jeśli Wasz biznes nie zdążył jeszcze zatroszczyć się świątecznymi kuponami prezentowymi, zajrzyjcie do nas. Stworzymy dla Was oryginalny i ciekawy produkt. 

Christmas gift certificate, created by I.J.K. Design Gallery 
www.ijk.lt

Buddha and Naga. Tatoo

Tatuiruotė su Buda ir Naga / Татуировка с Буддой и Нагой / Tatuaż z Buddą i Nagą

LT Rytuose yra tokia graži legenda apie medituojantį Budą, kurį nuo lietaus atkeliavo saugoti gyvačių karalienė Naga, taip rodydama pagarbą didžiajai Budos išminčiai. Praeitą savaitę ši, tūkstantmečius skaičiuojanti legenda atgijo mano piešinyje. O atgijo tam, kad vėliau taptų tatuiruote ir papuoštų vieno žmogaus ranką. Žmogaus, kurio kredo yra ginti pačiam ir mokyti apsiginti kitus. Žmogaus, kurio profesija yra glaudžiai susijusi su Rytų kovos menais. Žmogaus, kuriam tatuiruotės yra būdas išreikšti savo gyvenimo filosofiją. 

RU На Востоке есть такая красивая легенда о медитирующем Будде, которого от дождя прибыла укрыть королева змей Нага, приклоняясь таким образом перед великой мудростью Будды. На прошлой неделе эта, тысячилетия насчитавшая легенда ожила на моём рисунке. А ожила для того, чтобы позже превратиться в татуировку и украсить руку одного человека. Человека, кредо которого – это защищать самому и учить защищаться других. Человека, профессия которого узко связана с Восточными боевыми искусствами. Человека, для которого татуировки – это способ выразить свою жизненную философию. 

PL Na Wschodzie istnieje taka piękna legenda o medytującym Buddzie, którego od deszczu przybyła ochronić królewna żmij Naga, wyrażając w taki sposób szacunek przed wielką mądrością Buddy. W przeszłym tygodniu ta, tysiąclecia naliczająca legenda ożyła na moim rysunku. A ożyła po to, aby później stać się tatuażem i upiększyć rękę jednego człowieka. Człowieka, którego kredo jest obraniać samemu i uczyć obraniać się innych. Człowieka, którego zawód jest ściśle powiązany ze Wschodnimi sztukami walki. Człowieka, dla którego tatuaże – to sposób wyrazić swoją życiową filozofię. 

Balancing stones and tatoo design "Buddha and Naga" 
www.ijk.lt

Dali and Picasso

Dali ir Pikasso / Дали и Пикассо / Dali i Picasso

"Arka" gallery, Vilnius 

LT Populiariausia spalio mėnesio paroda Vilniuje – „Dali ir Picasso“ (Aleksandro Šadrino kolekcija). Teko pastovėti eilėje prie įėjimo, bet buvo verta. Nuotraukų albumuose nepamatysite to, ką galima pamatyti gyvai. Nepakartojamas linijų plastiškumas, subtilumas ir meistiškumas. Kiekvienoje detalėje jaučiasi dailininko prisilietimas, tarsi ką tik padėjo pieštuką ir nuėjo. Tarsi paraleliniai pasauliai susitiko vienoje erdvėje ir viename laike... 

RU Самая популярная октябрьская выставка в Вильнюсе – «Дали и Пикассо» (коллекция Александра Шадрина). Пришлось постоять в очереди у входа, но это того стоило. В альбомах с фотографиями вы не увидите того, что можно увидеть вживую. Неповторимая пластичность линий, тонкость и мастерство. В каждой детале чувствуется прикосновение художника, словно только что положил карандаш, и ушёл. Словно параллельные миры встретились в одном пространстве и одном времени... 

PL Najpopularniejsza październikowa wystawa w Wilnie – „Dali i Picasso“ (kolekcja Aleksandra Szadrina). Przyszło się postać w kolejce przed wejściem, ale było warto. Na zdjęciach w albumach nie zobaczycie tego, co można ujrzeć na żywo. Niepowtarzalna plastyczność linij, subtelność i mistrzostwo. W każdej detali czuje się dotyk artysty, jak gdyby tylko co odłożył ołówek i wyszedł. Jak gdyby paralelne światy spotkały się w jednej przestrzeni i w jednym czasie... 

Pablo Picasso artworks, 
Exhibition "Dali & Picasso" (Alexander Shadrin collection), 
"Arka" gallery, Vilnius 

Salvador Dali artworks,  
Exhibition "Dali & Picasso” (Alexander Shadrin collection), 
"Arka" gallery, Vilnius 


October Mood

Spalio nuotaikos / Октябрьское настроение / Październikowy nastrój


LT Visai šalia turiu pasakišką gamtos oazę. Tereikia užlipti laipteliais į viršų, ir atsiveria nauji horizontai. Spalį jie paskendę lengvame rūke. Sakote, saulė jau mus pamiršo? Atsistokite po medžiu ir pažiūrėkite į viršų. Saulė paliko daugybę meilės laiškų ant lapų... 

RU Совсем рядом у меня есть сказочный оазис природы. Нужно всего лишь подняться вверх по ступенькам, и открываются новые горизонты. В октябре они погружены в лёгком тумане. Говорите, солнце нас уже забыло? Встаньте под деревом и посмотрите вверх. Солнце оставило множество любовных писем на пистьях... 

PL Zupełnie obok mam bajeczną oazę przyrody. Wystarczy wejść po schodach na górę, i otwierają się nowe horyzonty. W październiku pogrążone są one w lekkiej mgle. Mówicie, słońce już o nas zapomniało? Stańcie pod drzewem i spójrzcie w górę. Słońce zostawiło mnóstwo listów miłosnych na liściach...Talisman for Home "Mandala"

Talismanas namams „Mandala“ / Талисман для дома «Мандала» / Talizman dla domu „Mandala“

Talisman for home "Mandala" 
www.ijk.lt

LT Ar turite namie talismaną? Tokį, kuris saugotų būtent Jūsų namus. Galbūt tai kažkoks paveikslas ar šeimos relikvija? O gal tai ypatingas suvenyras, kurį parsivežėte iš tolimos kelionės? Tokie daiktai paprastai mums yra brangūs. Jie kuria mūsų namų istoriją. Jie kuria erdvę, kurioje galime jaustis saugūs. 
Į mūsų konceptualią parduotuvę atkeliavo talismanas namams, pagamintas iš agato akmens, rankomis ištapytas ir dekoruotas Svarovskio kristalais. Jame pavaizduota mandala (apie mandalą galite paskaityti viename iš ankstesnių straipsnių). Tikima, jog agatas gali apsaugoti energetiškai, išvaryti iš namų dvasias, o taip pat saugo nuo žemės drebėjimo ir žaibo.

RU Есть ли у Вас дома талисман? Такой, который оберегал бы именно ваш дом. Может это какая-то картина или семейная реликвия? А может особенный сувенир, который Вы привезли из далёкого путешествия? Такие вещи обычно очень нам дороги. Они создают историю нашего дома. Они создают пространство, в котором мы можем чувствовать себя в безопасности. 
В наш концепт стор прибыл талисман для дома, сделан из агата, вручную росписан и декорирован кристаллами Сваровского. На нём изображена мандала (о мандале можно почитать в одной из предыдущих статей). Существует поверие, что самоцвет агата способен защитить энергетически, изгнать из дома духов, уберечь от землятресения и молнии. 

PL Czy macie w domu talizman? Taki, który by chronił właśnie wasz dom. Może to jakiś obraz czy relikwia rodzinna? A może szczególny upominek, którą przywieźliście z dalekiej podróży? Takie rzeczy zazwyczaj są dla nas drogie. One tworzą hostorię naszego domu. One tworzą przestrzeń, w której możemy czuć się bezpiecznie. 
Do naszego concept store przybył talizman dla domu, wykonany z agatu, ręcznie malowany i dekorowany kryształami Swarowskiego. Przedstawiona na nim jest mandala (o mandale możecie poczytać w jednym z wcześniejszych artykułów). Wierzono, że agat chroni energetycznie, wypędza z domu duchów, strzeże od trzęsienia ziemi i błyskawicy. Warm

Šiluma / Тепло / Ciepło

Home decor sculpture "White bear" 
www.ijk.lt

LT Sakoma, kad meškinai pradeda ruoštis žiemai rudenį. Mes paprastai rudenį nostalgiškai prisimename vasarą, svajingai braidome tarp spalvotų lapų ir gaudome iš tolo besišypsančios saulės spindulius. Meškinais pasijaučiame tik grįžę namo. Šildymo įjungti mums dar neskuba, tad tenka ieškoti šiltų megztinių ir žieminių šlepečių. Ieškojau jų ir aš. Neradau. Nusprendžiau, kad greičiau bus, jei pagaminsiu pati. Ir štai jos! Šiltos. Vilnonės. Jaukios. Džiuginančios. 

RU Говорят, что медведи начинают готовится к зиме осенью. Мы осенью обычно с ностальгией вспоминаем лето, мечтая бродим среди цветных листьев, и ловим лучи из далека улыбающегося солнца. Медведями начинаем себя чувствовать только вернувшись домой. Отопления нам включить не спешат, поэтому приходится искать тёплые свитера и зимние тапочки. Искала их и я. Не нашла. Решила, что быстрее будет, если сделаю сама. И вот они! Тёплые. Шерстяные. Уютные. Радующие. 

PL Mówią, że misie zaczynają przygotowania do zimy jesienią. My jesienią zazwyczaj nostalgicznie wspominamy lato, brodzimy wśród kolorowych liści i łapiemy promienie z daleka uśmiechającego się słońca. Misiami zaczynamy czuć się dopiero po powrocie do domu. Ogrzewania włączyć nam nie śpieszą, więc szukamy ciepłych swetrów i zimowych kapci. Szukałam i ja. Nie znalazłam. Postanowiłam, że szybciej będzie, jeśli zrobię sama. A oto i one! Ciepłe. Wełniane. Przytulne. Cieszące. 

Handmade woolen felted slippers "Cosiness"  
www.ijk.lt

Balancing Stones

Balansuojantys akmenys / Балансирующие камни / Balansujące kamienie

Hand painted balancing beach stones 
www.ijk.lt

LT Harmonijos galima ne tik palinkėti, bet ir padovanoti. Šie rankomis ištapyti akmenukai iš Baltijos pajūrio skirti tiek relaksacijai, tiek interjero dekorui. Išbandykite nuo seno žinomą balansuojančių akmenų dėliojimo meną, kai norisi atsipalaiduoti, pamedituoti ar tiesiog prisiliesti prie gabalėlio gamtos. 

RU Гармонии можно не только пожелать, но и подарить. Эти вручную росписаные камушки из побережья Балтийского моря предназначены как для релаксации, так и для декора интерьера. Испробуйте с древних времён известное мастерство складывания балансирующих камней, когда хочется расслабится, помедитировать или просто притронуться к частичке природы. 

PL Harmonii można nie tylko życzyć, ale i podarować. Te ręcznie wymalowane kamyki z wybrzeża morza Bałtyckiego przeznaczone są jak dla relaksacji, tak też i dla dekorowania wnętrz. Wypróbujcie z dawien znaną sztukę układania balansujących kamieni, gdy będziecie mieli ochotę rozluźnić się, pomedytować albo po prostu dotknąć do kawałeczka przyrody. 

Hand painted balancing beach stones
www.ijk.lt 


Autumn Walking

Rudeninis pasivaikščiojimas / Осеньняя прогулка / Jesienny spacer

Vilnius

LT Rudens pradžioje paprastai turiu daugiau laiko poilsiui ir pasivaikščiojimams. Tai yra laikas, skirtas naujiems atradimams ir naujoms idėjoms. Norisi aplankyti naujas vietas, išbandyti naują veiklą, kažko naujo išmokti, kažko naujo paragauti. Ne be reikalo yra sakoma, kad ruduo – tai antras pavasaris. 

RU В начале осени у меня обычно есть больше свободного времени для отдыха и прогулок. Это время, которое я предназначаю на новые открытия и новые идеи. Хочется побывать в новых местах, испробовать новые занятия, научиться чему-то новому, что-то новое попробовать. Не зря говорится, что осень – это вторая весна. 

PL Na początku jesieni zazwyczaj mam więcej wolnego czasu na odpoczynek i spacery. Jest to czas, poświęcony nowym odkryciom i nowym pomysłom. Chce się zwiedzić nowe miejsca, wypróbować nowe zajęcia, czegoś nowego się nauczyć, czegoś nowego posmakować. Nie bez powodu się mówi, że jesień – to druga wiosna. 

Authors of art in photos: Brud, K. Groshevs, I. Kraule, E. Kasemets.
XII Baltic Triennial, Contemporary Art Centre, Vilnius  

LT Pakeliui užsukau į Šiuolaikinio meno centrą, kur šiuo metu vyksta XII Baltijos trienalė. Nuotraukoje kelios parodos akimirkos: autoriaus Brud ekspozicija pavadinimu „Kas yra visas juodas, visas baltas ir visas perskaitytas?“, K. Groševs ir I. Kraule ekspozicijos „Iliustracijos Arkadijai“ fragmentas, E. Kasemets ekspozicijos „Structor-5“ fragmentas. 

RU По дороге заглянула в Центр современного искусства, где сейчас проходит XII Балтийская Триеннале. На фотографиях несколько моментов из выставки: экспозиция автора Brud под названием «Что такое целиком чёрное, целиком белое и целиком прочитанное?», фрагмент экспозиции K. Groševs и I. Kraule «Иллюстрации для Аркадии», фрагмент экспозиции E. Kasemets «Structor-5». 

PL Po drodze zajrzałam do Centrum sztuki współczenej, gdzie akurat teraz można obejrzeć XII Bałtycką triennale. Na zdjęciach kilka momentów z wystawy: ekspozycja autora Brud pod tytułem „Co jest całkowicie czarne, całkowicie białe i całkowicie przeczytane?“, fragment ekspozycji K. Groševs ir I. Kraule „Ilustracje dla Arkadii“, fragment espozycji E. Kasemets „Structor-5“. 

VilniusShingata Kokeshi "Kiku-koto"

Autorinė kokeši „Kiku-koto“ / Авторская кокеши «Кику-кото» / Autorska kokeshi „Kiku-koto»

LT Įkvėpta japonijos menų, nulipdyta ir nudažyta rankomis, autorinė kokeši lėlytė-talismanas. Dėžutė papuošta magišku awaji-musubi mazgu. Dėžutės viduje – išsamus kokeši aprašymas. 
Šis talismanas vadinasi „Kiku-koto“ (liet. įsiklausymas, klausymas) ir moko empatijos. Juk taip svarbu nepasiklysti šiuolaikiniame technologijų pasaulyje ir tarp tūkstančių garsų girdėti kito žmogaus širdies balsą... 

RU Вдохновлённая искусством Японии, слеплена и росписана руками, авторская кукла-талисман. Коробочка украшена магическим авадзи-мусуби узлом. Внутри коробочки – описание кокеши. 
Этот талисман называется «Кику-кото» (рус. слушание), и учит эмпатии. Ведь так важно незаблудиться в современном мире технологий и среди тысячи звуков слышать голос сердца другого человека... 

PL Inspirowana sztuką japońską, ulepiona i wymalowana ręcznie, autorska laleczka-talizman. Pudełeczko upiększone magicznym węzłem awaji-musubi. W pudełeczku – opis kokeshi. 
Talizman ten nazywa się „Kiku-koto“ (pol. wsłuchanie się, słuchanie) i uczy empatii. Przecież tak ważne jest nie zgubić się w tym współczesnym świecie technologii i wśród tysięcy dźwięków słyszeć głos serca drugiego człowieka... 

Shingata kokeshi "Kiku-kotu", handmade ceramic doll
www.ijk.lt 

Limitless

Šalutinis efektas / Области тьмы / Jestem Bogiem

LT Rudens vakarais vis dažniau norisi puodelio karštos arbatos, jaukaus pledo ir gero filmo. O jei tas geras filmas taptų serialu? Atsimenat prieš keturis metus kinoteatrų ekranus užkariavusį nuotykį, pavadinimu „Šalutinis efektas“? Džiugi žinia: jau pasirodė jo pratęsimas serialo pavidalu. Malonaus žiūrėjimo! 

RU Осенними вечерами всё чаще хочется чашечки горячего чая, уютного пледа и хорошего фильма. А если этот хороший фильм стал бы сериалом? Помните четыре года назад завладевшое экранами кинотеатров приключение под названием «Области тьмы»? Хорошая новость: уже появилось его продолжение под видом сериала. Приятного просмотра! 

PL Wieczorami jesiennymi coraz częściej się chce filiżanki gorącej herbaty, przytulnego pledu i dobrego filmu. A jeśli ten dobry film stałby się serialem? Pamiętacie cztery lata temu ekrany kinoteatrów, zawojowane przez przygodę pod nazwą „Jestem Bogiem“? Dobra wiadomość: już się pojawił ciąg dalszy w postaci serialu. Miłego przeglądania! 

"Limitless" (2015) TV series poster (source: imdb.com)