2014-09-30

How to Plan a Wedding

Kaip organizuoti vestuves / Как организовать свадьбу

LT Kai delną papuošia sužadėtuvių žiedas, kartu su džiaugsmais pasipila ir daugybė klausimų, susijusių su būsima švente: "Kada? Kur? Kaip? Kiek? Ar galima? Ar gražu? Ar reikia?". Ar įmanoma vestuves organizuoti patiems, be vestuvių planuotojo pagalbos? Taip, įmanoma, tik dažnai prireikia patarimų, kurių būsimi jaunavedžiai ieško internete, pas tėvus arba neseniai susituokusius draugus. Šiandien papasakosiu apie tai, nuo ko reikėtų pradėti vestuvių planavimą.  

RU Когда на ладони сверкает кольцо помолвки, вместе с радостями начинает сыпаться множество вопросов, связанных с предстоящим праздником: "Когда? Где? Как? Сколько? Можно ли? Красиво ли? Нужно ли?". Возможно ли свадьбу организовать самим, без помощи организатора свадеб? Да, возможно, только часто приходится искать советов в интернете, у родителей или друзей, которые недавно заключили брак. Сегодня расскажу о том, с чего надо начинать подготовку к свадьбе. 

Wedding accessory - white textile flower; bridal jewelry - handmade necklace; 
luxurious wedding invitation; wedding decoration - white woolen bird. 
www.ijk.lt

LT 

VESTUVIŲ DATA. Prašymą registruoti santuoką reikėtų pateikti ne vėliau kaip likus mėnesiui iki vestuvių. Jeigu tuoksitės bažnyčioje, nepamirškite, kad prieš vestuves reikės dar lankyti kursus. Jei vestuves planuojate vasarą, datą rezervuokite kuo anksčiau, kadangi šiltuoju metu periodu santuokų registruojama daug daugiau ir tikimybė paskutinę minutę rasti laisvą vietą būtent Jūsų norimą dieną yra mažesnė. Vestuvinius kvietimus svečiai turėtų gauti bent jau prieš mėnesį. Jeigu dalis svečių gyvena užsienyje, norėdami atvykti pas Jus, jie turės susiplanuoti atostogas, iš anksto įsigyti bilietus, gauti vizas, tad juos reikėtų informuoti dar anksčiau. 

VESTUVIŲ VIETA. Norint svečiams apie vestuves pranešti kuo anksčiau, nebūtina turėti visas tikslias šventės detales. Jei vestuvių vietą žinosite tik likus porai savaičių iki ceremonijos, o pakviesti svečius norite jau dabar, galite jiems išsiųsti populiarias Save the Date korteles. Tai alternatyvus kvietimo variantas, kuriame nurodoma tik data. Likusios šventės detalės paprastai rašomos formaliuose kvietimuose arba, jeigu trūksta laiko siuntimui, svečiai yra informuojami žodžiu. 

VESTUVIŲ FORMATAS IR SVEČIAI. Ne visi jaunavedžiai mėgsta balius. Vis daugiau porų daro šventę tik sau ir po ceremonijos iškart išvažiuoja į povestuvinę kelionę. Tokiu atveju reikėtų pagalvoti apie tai, ar Jūsų artimieji žinos ceremonijos datą. Jei taip, jie greičiausiai norės ateiti pasveikinti Jus, taip pat galite sulaukti ir netikėtų svečių, tad reikia pasirūpinti bent jau šampano ir saldainių atsargomis. Jeigu po sutuoktuvių ceremonijos organizuojate šventę, pagalvokite, ką norėsite kviesti ir koks bus šventės formatas (banketas, furšetas, piknikas, kokteilių vakarėlis) ir ar jis bus visiems priimtinas. Sudarykite sąrašą visų tų, ką iš tikrųjų norėtumėte matyti savo šventėje, o vėliau jį koreguokite pagal prioritetus, biudžetą ir šventės formatą. 

VESTUVIŲ STILIUS. Praėjo jau tie laikai, kai vestuvės būdavo tik tradicinės, su tradicine apranga, tradiciniu dekoravimu ir tradicine ceremonijos vieta. Šiomis dienomis vestuvės yra labai individuali šventė, kurios metu jaunavedžiai stengiasi parodyti tai, kas brangu ir svarbu būtent jiems. Vestuvių organizavimo pradžioje, skirkite laiko elemantariai vestuvių stiliaus idėjų paieškai internete. Pasižiūrėkite įvairių nuotraukų, palyginkite stilius, pagalvokite, ar norėtumėte švęsti panašioje aplinkoje, tarp tokių spalvų ir dekoracijų. Taip, kaip matuojatės sukneles, "pasimatuokite" ir pačią vestuvių šventę. Išsaugokite patikusias nuotraukas, kad vėliau galėtumėte dar kartą prie jų grįžti. 

VESTUVIŲ BIUDŽETAS. Dažniausiai užduodamas klausimas yra: "Kiek kainuoja vestuvės?". Netgi jei nuspręsite vestuvių nešvęsti ir nepirkti vestuvinės suknelės, pinigų santuokos registracijai, žiedams ir dokumentų keitimui (jei keisite pavardę) bet kokiu atveju reikės. Visa kita priklauso nuo Jūsų norų ir galimybių. Pirmiausia reikėtų pagalvoti, kiek lėšų esate pasiruošę skirti vestuvėms, tada sudaryti sąrašą su realiais paslaugų įkainiais ir nuspręsti, kas Jums iš tikrųjų svarbu, o be ko galima apsieiti. Pamirškite frazę "Juk to reikės tik valandai ar dienai". Vestuvės - tai ne kasmetinis gimtadienis ar Kalėdos. Vestuvės - yra diena, kurią atsiminsite visą gyvenimą. Tai svarbus, nekasdienis įvykis, kuris pažymi Jūsų naujo gyvenimo etapo, naujos šeimos sukūrimo pradžią. 

Tai yra patys pirmi žingsniai, organizuojant savo vestuves. Apie kitas svarbias sutuoktuvių detales skaitykite sekančiuose straipsniuose (žr. temoje "Vestuvių planavimas"). RU  

ДАТА СВАДЬБЫ. Заявление на регистрацию брака подать нужно не позже чем месяц до свадьбы. Если будете веньчаться в храме, не забудьте, что перед свадьбой прийдётся ещё ходить на подготовительные курсы. Если бракосочитание планируете летом, дату зарезервируйте как можно раньше, поскольку в тёплое время года браков регистрируется на много больше, и шансов в последнюю минуту найти свободное место именно в Вами выбранный день бедет меньше. Свадебные приглашения гости должны получить по крайней мере месяц до праздника. Если часть гостей живёт в другой стране, им нужно будет взять отпуск, заранее купить билеты, получить визы, значит, их предупредить нужно ещё раньше. 

МЕСТО СВАДЬБЫ. Если хотите информировать гостей о свадьбе, не обязательно знать все конкретные детали. Если место свдьбы Вам будет известно только за пару недель до торжества, а гостей хотите пригласить уже сейчас, можете им выслать популярные карточки Save the Date. Это альтернативный вариант приглашения, в котором указана лишь дата. Другие детали праздника обычно указываются в формальных приглашениях или же, если времени на их доставку не достаточно, гостей извещают устно. 

ФОРМАТ СВАДЬБЫ И ГОСТИ. Не всем молодожёнам нравятся банкеты. Всё больше пар делает праздник только для себя и после церемонии сразу отправляется в свадебное путешествие. В таком случае следует подумать о том, будут ли Ваши близкие знать дату бракосочетания. Если да, то скорее всего они захотят прийти поздравить Вас, и, кроме того, к Вам могут заглянуть неожиданные гости, потому нужно позаботится о запасах шампанского и конфет. Если после церемонии Вы организуете праздничный приём, подумайте, кого хотите пригласить, каким будет формат праздника (банкет, фуршет, пикник, коктейльная вечеринка) и будет ли он всеми хорошо воспринят. Составьте список всех, кого бы Вы хотели видеть на своей свадьбе, а позже корректируйте его, учитывая Ваши приоритеты, бюджет и формат праздника. 

СТИЛЬ СВАДЬБЫ. Прошли уже те времена, когда свадьбы были только традиционные, с традиционной одеждой, традиционными декорациями и традиционным местом церемонии. В наши дни свадьба являеться очень индивидуальным праздником, во время которого молодожёны стараются показать то, что дорого и важно именно для них. В начале планирования свадьбы посветите часть своего времени на элементарный поиск идей свадебного стиля в интернете. Посмотрите разные фотографии, сраните стили, подумайте, хотели бы Вы праздновать в такой обстановке, среди таких цветов и декораций. Так, как примеряете платья, "примерьте" и сам праздник. Сохраните фотографии, которые Вам понравились, чтобы позже можно было ещё раз к ним вернуться. 

БЮДЖЕТ СВАДЬБЫ. Чаще всего все задают вопрос: "Сколько стоит свадьба?". Даже если решите не праздновать бракосочетания и не покупать свадебного платья, выделить средства на регистрацию брака, обручальные кольца и новые документы (если поменяете фамилию) всё равно прийдётся. Остальное зависит от Ваших желаний и возможностей. Для начала, следует подумать, сколько Вы готовы предназначить на свадьбу, тогда нужно составить список с реальными ценами услуг и решить, что для Вас на самом деле важно, а без чего можно обойтись. Забудьте фразу "Ведь это понадобится всего на час или день". Свадьба - это не ежегодний День Рождения или Рождество. Свадьба - это день, который Вы будете помнить всю жизнь. Это важное, не ежедневное событие, которое является началом нового этапа Вашей жизни, началом создания новой семьи.  

Это самые первые шаги в планированию своей свдьбы. О других важных деталях свадьбы читайте в следующих статьях (см. в теме "Организация свадьбы"). 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą