How to Plan a Wedding

Kaip organizuoti vestuves / Как организовать свадьбу

LT Kai delną papuošia sužadėtuvių žiedas, kartu su džiaugsmais pasipila ir daugybė klausimų, susijusių su būsima švente: "Kada? Kur? Kaip? Kiek? Ar galima? Ar gražu? Ar reikia?". Ar įmanoma vestuves organizuoti patiems, be vestuvių planuotojo pagalbos? Taip, įmanoma, tik dažnai prireikia patarimų, kurių būsimi jaunavedžiai ieško internete, pas tėvus arba neseniai susituokusius draugus. Šiandien papasakosiu apie tai, nuo ko reikėtų pradėti vestuvių planavimą.  

RU Когда на ладони сверкает кольцо помолвки, вместе с радостями начинает сыпаться множество вопросов, связанных с предстоящим праздником: "Когда? Где? Как? Сколько? Можно ли? Красиво ли? Нужно ли?". Возможно ли свадьбу организовать самим, без помощи организатора свадеб? Да, возможно, только часто приходится искать советов в интернете, у родителей или друзей, которые недавно заключили брак. Сегодня расскажу о том, с чего надо начинать подготовку к свадьбе. 

Wedding accessory - white textile flower; bridal jewelry - handmade necklace; 
luxurious wedding invitation; wedding decoration - white woolen bird. 
www.ijk.lt

LT 

VESTUVIŲ DATA. Prašymą registruoti santuoką reikėtų pateikti ne vėliau kaip likus mėnesiui iki vestuvių. Jeigu tuoksitės bažnyčioje, nepamirškite, kad prieš vestuves reikės dar lankyti kursus. Jei vestuves planuojate vasarą, datą rezervuokite kuo anksčiau, kadangi šiltuoju metu periodu santuokų registruojama daug daugiau ir tikimybė paskutinę minutę rasti laisvą vietą būtent Jūsų norimą dieną yra mažesnė. Vestuvinius kvietimus svečiai turėtų gauti bent jau prieš mėnesį. Jeigu dalis svečių gyvena užsienyje, norėdami atvykti pas Jus, jie turės susiplanuoti atostogas, iš anksto įsigyti bilietus, gauti vizas, tad juos reikėtų informuoti dar anksčiau. 

VESTUVIŲ VIETA. Norint svečiams apie vestuves pranešti kuo anksčiau, nebūtina turėti visas tikslias šventės detales. Jei vestuvių vietą žinosite tik likus porai savaičių iki ceremonijos, o pakviesti svečius norite jau dabar, galite jiems išsiųsti populiarias Save the Date korteles. Tai alternatyvus kvietimo variantas, kuriame nurodoma tik data. Likusios šventės detalės paprastai rašomos formaliuose kvietimuose arba, jeigu trūksta laiko siuntimui, svečiai yra informuojami žodžiu. 

VESTUVIŲ FORMATAS IR SVEČIAI. Ne visi jaunavedžiai mėgsta balius. Vis daugiau porų daro šventę tik sau ir po ceremonijos iškart išvažiuoja į povestuvinę kelionę. Tokiu atveju reikėtų pagalvoti apie tai, ar Jūsų artimieji žinos ceremonijos datą. Jei taip, jie greičiausiai norės ateiti pasveikinti Jus, taip pat galite sulaukti ir netikėtų svečių, tad reikia pasirūpinti bent jau šampano ir saldainių atsargomis. Jeigu po sutuoktuvių ceremonijos organizuojate šventę, pagalvokite, ką norėsite kviesti ir koks bus šventės formatas (banketas, furšetas, piknikas, kokteilių vakarėlis) ir ar jis bus visiems priimtinas. Sudarykite sąrašą visų tų, ką iš tikrųjų norėtumėte matyti savo šventėje, o vėliau jį koreguokite pagal prioritetus, biudžetą ir šventės formatą. 

VESTUVIŲ STILIUS. Praėjo jau tie laikai, kai vestuvės būdavo tik tradicinės, su tradicine apranga, tradiciniu dekoravimu ir tradicine ceremonijos vieta. Šiomis dienomis vestuvės yra labai individuali šventė, kurios metu jaunavedžiai stengiasi parodyti tai, kas brangu ir svarbu būtent jiems. Vestuvių organizavimo pradžioje, skirkite laiko elemantariai vestuvių stiliaus idėjų paieškai internete. Pasižiūrėkite įvairių nuotraukų, palyginkite stilius, pagalvokite, ar norėtumėte švęsti panašioje aplinkoje, tarp tokių spalvų ir dekoracijų. Taip, kaip matuojatės sukneles, "pasimatuokite" ir pačią vestuvių šventę. Išsaugokite patikusias nuotraukas, kad vėliau galėtumėte dar kartą prie jų grįžti. 

VESTUVIŲ BIUDŽETAS. Dažniausiai užduodamas klausimas yra: "Kiek kainuoja vestuvės?". Netgi jei nuspręsite vestuvių nešvęsti ir nepirkti vestuvinės suknelės, pinigų santuokos registracijai, žiedams ir dokumentų keitimui (jei keisite pavardę) bet kokiu atveju reikės. Visa kita priklauso nuo Jūsų norų ir galimybių. Pirmiausia reikėtų pagalvoti, kiek lėšų esate pasiruošę skirti vestuvėms, tada sudaryti sąrašą su realiais paslaugų įkainiais ir nuspręsti, kas Jums iš tikrųjų svarbu, o be ko galima apsieiti. Pamirškite frazę "Juk to reikės tik valandai ar dienai". Vestuvės - tai ne kasmetinis gimtadienis ar Kalėdos. Vestuvės - yra diena, kurią atsiminsite visą gyvenimą. Tai svarbus, nekasdienis įvykis, kuris pažymi Jūsų naujo gyvenimo etapo, naujos šeimos sukūrimo pradžią. 

Tai yra patys pirmi žingsniai, organizuojant savo vestuves. Apie kitas svarbias sutuoktuvių detales skaitykite sekančiuose straipsniuose (žr. temoje "Vestuvių planavimas"). RU  

ДАТА СВАДЬБЫ. Заявление на регистрацию брака подать нужно не позже чем месяц до свадьбы. Если будете веньчаться в храме, не забудьте, что перед свадьбой прийдётся ещё ходить на подготовительные курсы. Если бракосочитание планируете летом, дату зарезервируйте как можно раньше, поскольку в тёплое время года браков регистрируется на много больше, и шансов в последнюю минуту найти свободное место именно в Вами выбранный день бедет меньше. Свадебные приглашения гости должны получить по крайней мере месяц до праздника. Если часть гостей живёт в другой стране, им нужно будет взять отпуск, заранее купить билеты, получить визы, значит, их предупредить нужно ещё раньше. 

МЕСТО СВАДЬБЫ. Если хотите информировать гостей о свадьбе, не обязательно знать все конкретные детали. Если место свдьбы Вам будет известно только за пару недель до торжества, а гостей хотите пригласить уже сейчас, можете им выслать популярные карточки Save the Date. Это альтернативный вариант приглашения, в котором указана лишь дата. Другие детали праздника обычно указываются в формальных приглашениях или же, если времени на их доставку не достаточно, гостей извещают устно. 

ФОРМАТ СВАДЬБЫ И ГОСТИ. Не всем молодожёнам нравятся банкеты. Всё больше пар делает праздник только для себя и после церемонии сразу отправляется в свадебное путешествие. В таком случае следует подумать о том, будут ли Ваши близкие знать дату бракосочетания. Если да, то скорее всего они захотят прийти поздравить Вас, и, кроме того, к Вам могут заглянуть неожиданные гости, потому нужно позаботится о запасах шампанского и конфет. Если после церемонии Вы организуете праздничный приём, подумайте, кого хотите пригласить, каким будет формат праздника (банкет, фуршет, пикник, коктейльная вечеринка) и будет ли он всеми хорошо воспринят. Составьте список всех, кого бы Вы хотели видеть на своей свадьбе, а позже корректируйте его, учитывая Ваши приоритеты, бюджет и формат праздника. 

СТИЛЬ СВАДЬБЫ. Прошли уже те времена, когда свадьбы были только традиционные, с традиционной одеждой, традиционными декорациями и традиционным местом церемонии. В наши дни свадьба являеться очень индивидуальным праздником, во время которого молодожёны стараются показать то, что дорого и важно именно для них. В начале планирования свадьбы посветите часть своего времени на элементарный поиск идей свадебного стиля в интернете. Посмотрите разные фотографии, сраните стили, подумайте, хотели бы Вы праздновать в такой обстановке, среди таких цветов и декораций. Так, как примеряете платья, "примерьте" и сам праздник. Сохраните фотографии, которые Вам понравились, чтобы позже можно было ещё раз к ним вернуться. 

БЮДЖЕТ СВАДЬБЫ. Чаще всего все задают вопрос: "Сколько стоит свадьба?". Даже если решите не праздновать бракосочетания и не покупать свадебного платья, выделить средства на регистрацию брака, обручальные кольца и новые документы (если поменяете фамилию) всё равно прийдётся. Остальное зависит от Ваших желаний и возможностей. Для начала, следует подумать, сколько Вы готовы предназначить на свадьбу, тогда нужно составить список с реальными ценами услуг и решить, что для Вас на самом деле важно, а без чего можно обойтись. Забудьте фразу "Ведь это понадобится всего на час или день". Свадьба - это не ежегодний День Рождения или Рождество. Свадьба - это день, который Вы будете помнить всю жизнь. Это важное, не ежедневное событие, которое является началом нового этапа Вашей жизни, началом создания новой семьи.  

Это самые первые шаги в планированию своей свдьбы. О других важных деталях свадьбы читайте в следующих статьях (см. в теме "Организация свадьбы"). 


Jewelry from the Baltic seaside

Papuošalai iš Baltijos pajūrio / Украшения из побережья Балтийского моря / Biżuteria znad morza Bałtyckiego

Jewelry from the Baltic seaside, www.ijk.lt 

LT Dar keli gamtai draugiški papuošalai, kurių gamybai panaudoti natūralūs radiniai iš pajūrio. Jei kada nors svajojote apie jūrą ištisus metus, dabar galiu išpildyti dalelytę šios Jūsų svajonės. Medžio gabaliukus Jums pagamino pati Baltijos jūra! Galite juos nėšioti su savimi nors ir kasdien. O jei norite kažko išskirtinio, sukurto asmeniškai Jums, parašykite. Turiu dar skrynutėje unikalių gamtos dovanų. 

RU Ещё несколько eco-friendly (эко-френдли) украшений, для изготовления которых были использованы натуральные находки из морского побережья. Если Вы когда-нибудь мечтали о море весь год, сейчас я могу исполнить частичку Вашего желания. Кусочки дерева для Вас приготовило само Балтийское море! Можете их носить с собой ежедневно. А если хотите иметь что-то особенное, сделанное для Вас лично, напишите. В моём сундучке есть ещё и другие уникальные дары природы. 

PL Jeszcze kilka eco-friendly upiększeń, dla wyrobu których wykorzystane zostały naturalne materiały znad morza. Jeśli kiedyś marzyliście o morzu przez cały rok, teraz mogę spełnić cząstkę Waszego marzenia. Kawałeczki drzewa dla Was przygotowało samo morze Bałtyckie! Możecie je nosić codziennie. A jeśli szukacie czegoś szczególnego, stworzonego tylko dla Was, napiszcie. Mam jeszcze w swojej skrzyni i inne unikatowe dare przyrody. 

Jewelry from the Baltic seaside, www.ijk.lt 


Summer in September

Vasara rugsėjį / Лето в сеньтябре / Lato we wrześniu


LT Pasibaigus kalendorinei vasarai, jau pradėjome galvoti apie skėčius ir megztinius, bet, pasirodo, per anksti. Rugsėjis vis dar lepina saule, o aš ramiai mėgaujuosi jos spinduliais Senamiesčio gatvėse ir parkuose. Rudens pradžia yra tas laikas, kai truputį stebteliu, giliau įkvepiu, nusiskinu šiek tiek likusios vasaros ir relaksuodama pradedu galvoti apie naujus dalykus. 

RU Когда на каледаре лето закончилось, мы уже начали думать о зонтиках и свитерах, но, видимо, слишком рано. Сеньтябрь всё ещё балует солнцем, а я наслаждаюсь его лучами на улицах Старого города и в парках. Начало осени - это то время, когда я немного приостанавливаюсь, глубже вдыхаю, собираю чуть чуть оставшегося лета, и, релаксируя, начинаю думать о новых вещах. 

PL Gdy się zakończyło kalendarzowe lato, zaczęliśmy myśleć o parasolach i swetrach, jednak, jak widać, zbyt wcześnie. Wrzesień ciągle jeszcze pieści słońcem, a ja spokojnie się cieszę jego promieniami na ulicach Starówki i w parkach. Początek jesieni jest to ten czas, kiedy trochę się zatrzymuję, głębiej wdycham, zbieram odrobinę pozostałego lata i, relaksując, zaczynam myśleć o nowych rzeczach. Vilnius, Bernardine Garden
Photos by I.J.K. 


Little Princess with Baloons

Mažoji princesė su balionais / Маленькая принцесса с воздушными шариками / Mała księżniczka z balonikami

LT Naujas paveikslas svečių pirštų antspaudams ir palinkėjimams, skirtas mažos mergaitės krikštynoms arba gimtadieniui. Balionėliai kol kas yra nematomi, bet kai šventės svečiai prisilies prie paveikslo savo pirštais (be abejo, ne be dažų pagalbos), dangus nusispalvins daugybe spalvotų balionėlių. 

RU Новая картина для отпечатков пальцев и пожеланий гостей на Крестины или День Рождения маленькой девочки. Воздушные шарики пока невидимые, но когда гости торжества прикоснутся к картине своими пальцами (конечно, не без помощи красок), небо разокрасится множеством цветных шариков. 

PL Nowy obraz dla odcisków palców i życzeń gości na chrzciny lub urodziny małej dziewczynki. Baloniki narazie są niewidzialne, lecz gdy goście uroczystości dotkną do obrazu swoimi palcami (oczywiście, nie bez pomocy farb), niebo się zabarwi mnóstwem kolorowych baloników. 

Picture for guests fingerprints for girl's baptism, christening, birthday 
"Little Pricess with Baloons", 
www.ijk.lt