Happiness is Simple

Laimė yra paprasta / Счастье – простое / Szczęście jest proste


LT Kasdien išbandome daugybę laimės formulių, eksperimentuojame, tobuliname jas, o kai galiausiai atsidūriame ten, kur gyvenimas eina lėtais žingsniais, kur lengva būti savimi ir kur galime prisiliesti prie to, kas tikra, suprantame, kad laimė yra labai paprasta. Ar bandėte kada nors pastovėti akimirką tarp ore plasnojančių paukščių, kai jie taip arti, ištiesus ranką, aplink jus? Pabandykite! 

RU Каждый день мы испробываем множество формул счасьтя, экспериментируем, улучшаем их, а когда на конец попадаем туда, где жизнь идёт медленными шагами, где легко быть собой, и где мы можем дотронуться до того, что является настоящим, понимаем, что счастье очень простое. Вы когда-нибудь пробовали мгновение постоять среди в воздухе порхающих птиц, когда они так близко, рукой подать, вокруг вас? Попробуйте! 

PL Każdego dnia wypróbuwujemy mnóstwo wzorów szczęśćia, eksperymentujemy, polepszamy je, a gdy w końcu okazujemy się tam, gdzie życie idzie powolnymi krokami, gdzie łatwo jest być sobą i gdzie moźemy dotknąć do tego, co jest prawdziwe, rozumiemy, że szczęście jest proste. Czy próbowaliście kiedykolwiek na mgnienie postać wśród w powietrzu fruwających ptaków, gdy są tak blisko, w zasięgu ręki, wokół was? Spróbujcie! 

Photos by I.J.K. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą