To Dare to Be Remarkable

Drįsti būti nepaprastam / Сметь быть удивительным / Śmieć być nadzwyczajnym

LT "Les femmes! - Jos nuostabios! Kalba be susimąstymo ir paskui stebuklas - jos teisios. Moterys pasąmoningai stebi tūkstančius smulkiausių detalių, nežinodamos netgi, kad tai daro. Jų pasąmonė sumuoja tas detales, ir rezultatas - kurį jos vadina intuicija."
[Agatha Christie]

RU "Les femmes! - Они замечательны! Говорят не задумываясь, и потом чудо - они правы. Женщины бессознательно замечают тысячи мелких деталей, бессознательно сопоставляют их - и называют это интуицией." 
[Agatha Christie]

PL "Les femmes! - Są wspaniałe! Mówią bez zastanowienia i potem cud - mają rację. Kobiety podświadomie obserwują tysiące najdrobniejszych szczegółów, nie wiedząc nawet, że to robią. Ich podświadomość sumuje te szczegóły, no i rezultat - który one nazywają intuicją."
[Agatha Christie]

Photo by I.J.K.

Gift of Love

Meilės dovana / Подарок любви / Podarunek młości LT Artėjant Šv. Valentino dienai pradedame galvoti apie meilės dovanas. Aš, kaip visada, pagalvoju ir už Jus. Dalinuosi pirma idėja, kurią įsigyti galite pas mus jau dabar. Tai mažytis suvenyras - stiklainis, kurio viduje, tarp baltų, lengvų plunksnų, yra rankų darbo širdutė iš natūralios vilnos. Šią dovaną pateikti galima ne tik kaip suvenyrą ar interjero detalę. Į vidų galima įdėti žiedą (galbūt sužadėtuvių) ar kitą papuošalą. O jeigu šį gražų daiktą nuspręsite padovanoti vestuvių ar gimtadienio proga, tai gali tapti labai originaliu pinigų "įpakavimu". 

RU Скоро День Св. Валентина, и мы начинаем думать о подарках любви. Я, как всегда, думаю и за Вас. Делюсь первой идеей, которую купить можно у нас уже сейчас. Это маленький сувенир - баночка, внутри которой, среди белых, лёгких пёрышек, есть сердечко ручной работы из натуральной шерсти. Подарок этот преподнести можно не только как сувенир или элемент декора интерьера. Внутрь можно положить кольцо или другое украшение. А если эту красивую вещь решите подарить на свадьбу или день рождения, это может послужить очень оригинальной "упаковкой" для денег. 

PL Zbliża się Dzień Św. Walentego i zaczynamy myśleć o prezentach miłości. Ja, jak zwykle, myślę też i za Was. Dzielę się pierwszym pomysłem, który nabyć można u nas już teraz. Jest to malutki upominek - słoiczek, w środku którego, wśród białych, lekkich piórek, jest serduszko wyroby ręcznego z naturalnej wełny. Prezent ten można podać nie tylko jako upominek czy ozdobę interjeru. Do środka można włoźyć pierścionek (możliwe zaręczynowy) albo inne upiększenie. A jeśli tę piękną rzecz zdecydujecie podarować z okazji ślubu czy urodzin, to może on stać się bardzo oryginalnym "opakowaniem" dla pięniędzy. 

Warm Gift

Šilta dovana / Тёплый подарок / Ciepły prezentLT Padovanokite šiek tiek šilumos... Štai puikus pasiūlymas. Paveikslas, nutapytas akriliniais dažais ant drobės "Afrikos saulėtekis" ir jaukus dovanos įpakavimas, panaudojant rankų darbo popierių ir mini atviruką su laimės medžiu, kuriame tilps šilčiausias Jūsų sveikinimas. 

RU Подарите немножко тепла... Вот отличное предложение. Картина, написанная акриловыми красками на холсте "Африканский восход солнца" и уютная подарочная упаковка, с применением бумаги ручной работы, и мини открыткой с изображением дерева счастья, в которой поместится самое тёплое Ваше пожелание. 

PL Podarujcie odrobinę ciepła... Oto wspaniała propozycja. Obraz, namalowany farbami akrylowymi na płótnie "Afrykański wschód słońca" i przytulne opakowanie prezentowe, z użyciem papieru wyrobu ręcznego oraz mini kartką z drzewem szczęścia, gdzie się zmieści najcieplejsze Wasze pozdrowienie. 

Invitations in Matchboxes

Kvietimai degtukų dėžutėse / Приглашения в спичечных коробочках / Zaproszenia w pudełkach zapałekAfter Holidays

Po švenčių / После праздников / Po świętach 

LT Pagal tradiciją po Trijų Karalių šventės nuimdavome visas šventines dekoracijas ir grįždavome į kasdienį gyvenimą. Tačiau laikas nuo laiko tradicijas norisi truputėlį pakeisti. Kartais dėl to, kad gaila eglutės, kuri puikiai išsilaikė. Kartais dėl to, kad norisi pasilikti tą pakylią nuotaiką. Jau kelis metus taip ir darome. Paliekame dekoracijas arba iki Kinų Naujųjų metų, arba iki Valentino dienos, arba iki mėnesio pabaigos. Kadangi šiemet turėjome ne tik europietiškas, bet ir japoniško stiliaus dekoracijas (jas jau matėte), lauksime Rytietiškų Naujųjų metų. O šiandien dalinuosi mūsų šventinėmis nuotraukomis - ko dar nespėjau parodyti. 

RU Согласно традициям, после праздника Трёх Королей мы снимали все украшения, и возвращались к повседневной жизни. Тем не менее, время от времени традиции хочется немного изменить. Иногда, потому что жаль ёлочку, которая прекрасно сохранились. Иногда, потому что хотется сохранить это чудесное настроение. В течение нескольких лет мы так и делаем. Оставляем декорации или до китайского Нового года, или до Дня Святого Валентина, или до конца месяца. Поскольку в этом году украшения у нас были не только европейские, но и в японском стиле (Вы их уже видели), будем ждать восточного Нового года. А сегодня я делюсь нашими праздничными фотографиями - чего ещё не успела показать.  

PL Zgodnie z tradycją, po świętach Trzech Króli zdejmowaliśmy wszystkie dekoracje świąteczne i wracaliśmy do codziennego życia. Jednak od czasu do czasu chce się trochę zmienić tradycje. Czasami dlatego że szkoda choinki, która się doskonale zachowała. Czasami, dlatego, że ​​chce się zachować ten podniosły nastrój. Od kilku lat tak i robimy. Zostawiamy dekoracje albo do chińskiego Nowego Roku, albo do Walentynek, albo do końca miesiąca. Ponieważ w tym roku mieliśmy nie tylko europejskie dekoracje, ale też i w stylu japońskim (już je widzieliście), będziemy czekać na Wschodni Nowy Rok. A dzisiaj dzielę się naszymi zdjęciami świątecznymi - czego jeszcze nie zdążyłam pokazać.   Answers on Your Questions

Atsakymai į Jūsų klausimus / Ответы на Ваши вопросы / Odpowiedzi na Wasze pytania 


LT Šiame straipsnyje interviu forma atsakysiu į dažnai man užduodamus klausimus. Vėliau laukia tęsinys.

- Kaip pradėjote savo verslą? 
- Apie jį buvo ilgai galvota, kalbėta, svajota. Pažįstami žinojo, ką veikiu gyvenime ir dažnai prašydavo ką nors jiems padaryti: nupiešti, nutapyti, sumodeliuoti, pasiūti, parašyti, sugalvoti. Patenkinti rezultatais vis paklausdavo, kodėl nereklamuoju ir neparduodu savo paslaugų. Kodėl? Buvau ką tik po studijų. Reikėjo ištyrinėti rinką, sugalvoti idėją, parašyti verslo planą, išsiaiškinti visas subtilybes ir ryžtis pirmam žingsniui. Tam reikėjo laiko. Viską apgalvojusi ir paskaičiavusi, pradėjau kurti. Prekes. Tinklapį. Reklamą. Kai tai startavo, reikėjo įsitikinti, ar gerai veikia ir ar galima tikėtis to, kas yra suplanuota. Po pusmečio tobulinimų, kalendoriuje atsivertusi vasaros lapus, pateikiau oficialią paraišką. 

- Ar verslą kūrėte viena, ar jums kažkas padėjo? 
- Kūriau viena, pasitelkusi visas anksčiau įgytas žinias apie verslą, dizainą, dailę, reklamą, vadybą ir marketingą. Tos žinios atkeliavo iš aukštųjų mokyklų dėstytojų (universiteto, akademijos), verslininkų, rašančių knygas ir vedančių seminarus ir žinoma iš asmeninės patirties. 

- Kiek patirties turite, vertinant metais? 
- Mene (skaičiuojant nuo dailės mokyklos laikų) - 18 metų, versle - 6 metus. 

- Ar dalinatės savo patirtimi su kitais? 
- Tai yra mano veiklos dalis. Jau šeštus metus rengiu dailės užsiėmimus ir daug žmonių, kurie anksčiau neturėjo nieko bendra su menais, išmokiau piešti ir tapyti. 

- O verslo klausimais ar konsultuojate? 
- Pažistami ir jų draugai, kurie svarsto apie nuosavą verslą, nuolat kreipiasi patarimo. Internete yra daug informacijos šiais klausimais, bet žmonės labiau mėgsta klausti tų, kurie tuo užsiima. 


RU В этой статье в форме интервью отвечу на часто задаваемые мне вопросы. Позже будет продолжение. 

- Как вы начали свой ​​бизнес?
- О нём я долго думала, говорила, мечтала. Знакомые знали, чем я занимаюсь в жизни, и часто просили им что-то сделать: нарисовать, написать, спроектировать, сшить, придумать. Довольны результатами, всё задавали вопрос, почему я не рекламирую, и не продаю свои услуги. Почему? Я была только что после академии. Необходимо было изучить рынок, придумать идею, написать бизнес-план, узнать все тонкости и решиться на первый шаг. Это требовало времени. Всё обдумав и пересчитав, я начала создавать. Товары. Интернет-страницу. Рекламу. Когда запустила это, необходимо было убедиться, всё ли работет хорошо и можно ли ожидать, того, что планировалось. После полугодия улучшений, открыв летние страницы календаря, я предоставила официальную заявку.

- Создавали ли вы бизнес одна, или кто-то помогал вам?
- Создавала одна, исходя из всех ранее приобретенных знаний в области бизнеса, дизайна, искусства, рекламы, менеджмента и маркетинга. Эти знания пришли от преподователей высших школ (университета, академии), от бизнесменов, пишущих книги и ведущих семинары и конечно же из личного опыта.

- Сколько у вас опыта, говоря о времени?
- В искусстве (считая со времён художественной школы) - 18 лет, в бизнесе - 6 лет.

- Вы делитесь своим опытом с другими?
- Это часть моей деятельности. Уже шестой год, как я веду занятия по художеству, и много людей, которые не имели ничего общего с искусством, я научила рисовать.

- А по вопросам бизнеса вы консультируете?
- Друзья и знакомые, которые рассматривают возможность начать своё дело, всё время обращаются за советами. В интернете много информации по этим вопросам, но люди предпочитают спрашивать у тех, кто этим занимается. 


PL W artykule tym w formie wywiadu odpowiem na często zadawane mi pytania. Później czeka ciąg dalszy. 

- Jak rozpoczęła Pani swój biznes?
- O tym długo myślałam, rozmawiałam, marzyłam. Znajomi wiedzieli, czym się w życiu zajmuję i często prosili dla nich coś zrobić: narysować, namalować, sprojektować, uszyć, napisać, wymyślić. Zadowoleni z rezultatów, wciąż pytali, dlaczego nie reklamuję i nie sprzedaję swoich usług. Dlaczego? Byłam tylko po studiach. Należało zbadać rynek, wymyślić ideę, napisać biznes plan, wyjaśnić wszystkie subtelności i  zdecydować się na pierwszy krok. To wymaga czasu. Po obmyśleniach i obliczeniach zaczęłam tworzyć. Towary. Stronę internetową. Reklamę. Gdy to startowało, trzeba było się upewnić, czy wszystko dobrze działa i czy można oczekiwać tego, co jest zaplanowane. Po półrocznych ulepszeniach, przewróciłam w kalendarzu letnie strony i złożyłam formalne podanie.

- Czy stworzyła Pani biznes sama, czy ktoś pomagał?
- Stworzyłam sama, opierając się na wszystką wcześniej nabytą wiedzę o biznesie, projektowaniu, sztuce, reklamie, zarządzaniu i marketingu. Wiedza ta przyszła od wykładowców wyższych szkół (uniwersytetu, akademii), przedsiębiorców, piszących książki i prowadzących seminary, i z własnego doświadczenia.

- Ile ma Pani doświadczenia, mówiąc o latach?
- W sztuce (licząc od czasów szkoły plastycznej) - 18 lat, w biznesie - 6 lat.

- Czy dzieli się Pani swoim doświadczeniem z innymi?
- Jest to częścią mojej działalności. Mija szósty rok, jak prowadzę zajęcia plastyczne, i wiele osób, które wcześniej nie miały nic wspólnego ze sztuką, nauczyłam rysować i malować. 

- A na temat udziela Pani konsultacji?
- Przyjaciele i znajomi, którzy rozmyślają o możliwościach rozpoczęcia swojego biznesu, ciągle zwracają się o poradę. W internecie jest dużo informacji na ten temat, ale ludzie wolą pytać tych, którzy tym się zajmują. 
LT - Ar kasdien važinėjate į ofisą dirbti? Turbūt galite sau leisti daug ilsėtis ir atostogauti? 
- Kalbant apie mano darbo vietą, tai gali būti tiek ofisas, tiek dirbtuvės, tiek namai. Kaip ir dauguma kūrėjų, dirbti labiausiai mėgstu asmeninėje erdvėje. Ofisas yra daugiau skirtas susitikimams su klientais, todėl ten važiuoju tik esant reikalui. Tai taupo laiką. O laiko labai branginu. Atidaręs duris į verslo pasaulį, nepaisant to, kad pats sau esi vadovas, tampi darboholiku. Susiplanuoti nadarbo dienas ir atostogas nevisada būna taip paprasta, kaip tai atrodo iš šalies. Prisiminkite filmus apie verslininkus. Juose yra daug tiesos. 

- Kaip viską spėjate? 
- Žinote, yra žmonių, kurie spėja daug daugiau už mane ir man, į juos žiūrint, kyla toks pats klausimas. O jei rimtai, kiekvienai pradžiai reikia daug laiko, o paskui viskas gaunasi daug greičiau. Tai ateina su patirtimi. 

- Kas Jus įkvėpia? 
- Gamta, meno kūriniai, knygos, gražūs daiktai, geri filmai ir žmonės, kurie daug pasiekė. 

- Ar Jus kopijuoja? 
- Tai turbūt neišvengiama, kai tavo veikla yra vieša. Bet tuo galima ir pasidžiaugti: kopijuoja - vadinasi, patinka; kopijuoja - vadinasi, tu diktuoji madas. Iš kitos pusės, gaila tų kopijuojančių, nes jie nieko nesukuria, tiesiog veikia kreivo veidrodžio principu, nesuvokdami, ką ir kodėl daro. Nukopijuoti darbai neturi "sielos" - tai tik tuščios butaforijos. O žinovas visuomet atskirs tikrą, gyvą daiktą nuo pigios kopijos. Kopijavimas gali būti mokymosi dalis, bet visą tai reikia palikti savo stalčiuje. Jei nori parduoti žmonėms kažką vertingą, turėti savo stilių, savo veidą, turi sukurti tai pats. 

- Jūsų kūryboje galima pastebėti filosofijos, lyrikos ir ezoterikos. Iš kur tai? 
- Ezoterika atėjo iš mano protėvių. Tiek mamos, tiek tėvo šeimose visa tai buvo perduodama iš kartos į kartą. Filosofija ir lyrika - nuo mokyklos laikų. Pamenu, kaip būdama septyniolikos, giniausi savo pirmąjį diplominį darbą dailės srityje: jau tada jame buvo kažkas gilesnio. Vėliau vienas pažįstamas mano bendravimo būdą pavadino poetine filosofija. Manau, visa tai yra mano prigimtis. 


RU - Вы каждый день ездите в офис работать? Наверное можете себе позволить много отдыхать и часто брать отпуск?
- Если говорить о моём рабочем месте, то это может быть и офис, и мастерская, и дом. Как и большинство художников, я люблю работать в личном пространстве. Офис больше предназначен для встреч с клиентами, и туда я еду только по необходимости. Это экономит время. А время я очень ценю. Открыв дверь в деловой мир, несмотря на то, что ты сам себе директор, становишься трудоголиком. Планировать свои свободные дни и праздники не всегда так просто, как это выглядит со стороны. Вспомните фильмы о предпринимателях. В них много правды.

- Как вы всё успеваете?
- Знаете, есть люди, которые успевают гораздо больше, чем я, и я, когда смотрю на них, задаю тот же вопрос. А если серьезно, любое начало занимает много времени, а потом всё получается гораздо быстрее. Это приходит с опытом.

- Что вас вдохновляет?
- Природа, искусство, книги, красивые вещи, хорошие фильмы и люди, которые многого достигли.

- Вас копируют?
- Это, наверное, неизбежно, когда твоя деятельность на виду у всех. Но этим можно и порадоваться: копируют - значит, нравится; копируют - значит, ты диктуешь моду. С другой стороны, жалко тех копирующих, потому что они ничего не создают, просто действуют по принципу кривого зеркала, не понимая, что и почему они делают. В скопированных вещах нет "душы" - это просто пустые бутафории. Знаток всегда отличит подлинную, живую вещь от дешевой копии. Копировать можно в целях обучения, но всё это потом нужно оставить в ящике своего стола. Если хочешь продать людям что-то ценное,  иметь свой ​​собственный стиль, своё лицо, ты должен создать это сам.

- В вашем творчестве можно заметить философию, лирику и эзотерику. Откуда это всё?
- Эзотерика пришла от моих предков. Как в семье матери, так и отца, всё это передавалось из поколения в поколение. Философия и лирика - со школьных времён. Помню, как в семнадцать лет, я защищала свой ​​первый диплом в сфере искусства: уже тогда в нём было нечто более глубокое. Позже один из моих знакомых мой способ общения назвал поэтической философией. Я думаю, это естественная частичка меня.


PL - Czy jeździ Pani codzień do biura pracować? Z pewnością może Pani pozwolić sobie dużo odpoczynku i częste urlopy.
- Mówiąc o moim miejscu pracy, może to być zarówno biuro, jak też pracownia czy dom. Podobnie jak większość artystów, lubię pracować w osobistej przestrzeni. Biuro jest bardziej potrzebne do spotkań z klientami, więc udaję się tam tylko wtedy, gdy jest to konieczne. To oszczędza czas. A czas bardzo cenię. Po otworzeniu drzwi do świata biznesu, pomimo faktu, że sam sobie jesteś dyrektorem, stajesz się pracoholikiem. Zaplanować swoje wolne dni i urlopy nie zawsze jest tak prosto, jak to wygląda. Przypomnijcie filmy o przedsiębiorcach. W nich jest dużo prawdy.

- Jak Pani wszystko zdąża?
- Są ludzie, którzy zdążają o wiele więcej niż ja, i ja, patrząc na nich, zadaję to samo pytanie. A jeśli poważnie, na każdy początek trzeba dużo czasu, a potem wszystko wychodzi znacznie szybciej. To przychodzi z doświadczeniem.

- Co Pani inspiruje?
- Przyroda, sztuka, książki, piękne rzeczy, dobre filmy i ludzie, którzy dużo osiągnęli.

- Czy was kopiują?
- Chyba nie da się tego uniknąć, gdy twoja działalność jest publiczna. Ale można tym się i cieszyć: kopiują - znaczy, im się podoba; kopiują - znaczy, dyktuję modę. Z drugiej strony, szkoda tych kopiujących, ponieważ nic nie tworzą, po prostu działają na zasadzie krzywego lustra, nie zdając sobie sprawy z tego, co i dlaczego robią. W kopiowanych rzeczach nie ma "duszy" - to tylko puste butaforie. Znawca zawsze odróżni prawdziwe, żywe rzeczy od tanich kopii. Kopiowanie może być częścią nauki, ale wszystko to trzeba zostawić swojej szufladzie. Jeśli chcesz ludziom sprzedać coś cennego, mieć swój własny styl, swoją twarz, musisz to stworzyć sam.

- W Pani twórczości można spostrzec filozofię, lirykę i ezoterykę. Skąd to?
- Ezoteryka przyszła od moich przodków. W rodzinie matki, jak też i ojca, było to przekazywane z pokolenia na pokolenie. Filozofia i liryka - z czasów szkolnych. Pamiętam, jak będąc siedemnastolatką, broniłam swój pierwszy dyplom w sferze sztuki: już wtedy było w tym coś głębszego. Później jeden z moich znajomych mój sposób obcowania nazwał poetycką filozofią. Myślę, że to wszystko jest w mojej naturze.