2013-09-23

The Price of a Soul

Sielos kaina / Цена души / Cena duszy

LT Prisimenate knygą, kurios herojus pardavė savo sielą? Pasakose tai vyksta labai paprastai - pasirašoma sutartis. O gyvenime... Pasakysite, realiam gyvenime to išvis nebūna, nes tai viso labo spalvinga metafora? Klystate. Būna. Ir vyksta tai visai šalia. Arčiau, negu gali atrodyti. Tik kiek kitaip. Tai vienas pavojingiausių verslo rūšių - sektos. 

RU Помните книгу, в которой главный герой продал свою душу? В сказках это происходит очень просто - подписывается контракт. А в жизни... Скажите, в реальной жизни такое вообще не бывает, потому что это всего лишь красочная метафора? Ошибаетесь. Бывает. И это происходит рядом. Ближе, чем может казаться. Просто немного по-другому. Это один из самых опасных видов бизнеса - секты. 

PL Pamiętacie książkę, bohater której sprzedał swoją duszę? W bajkach jest zupelnie proste - podpisuje się umowa. A w życiu... Powiecie, w prawdziwym życiu w ogóle nic takiego się nie zdaża, gdyż jest to po prostu barwna metafora? Mylicie się. To się zdarza. I dzieje się to bardzo blisko. Bliżej niż może się wydawać. Tylko trochę inaczej. Jest to jeden z najbardziej niebezpiecznych biznesów - sekty. 

"To Verdener" (2008) movie poster

"Sekta" / "Секта" (2013) movie poster
LT Pradžiai norėčiau rekomenduoti du filmus. Vienas - "To Verdener" (2008) - parodo iš vidaus gyvenimą seniai egzistuojančiose, visame pasaulyje žinomose sektose, kurioms, atrodo, jau nebetoli iki religijų statuso. Šiuo atveju kalba eina apie Jehovos liūdytojus. Kitas filmas - "Sekta" / "Секта" (2011) - apie naujus, madingus kultus su guru, vadinančiais save aiškiaregiais ar bioenergetikais, su meditacijomis, tikėjimu pasaulio pabaiga ir "laimės" namais, kuriems reikia paaukoti viską, ką turi. 

RU Для начала я бы хотела рекомендовать два фильма. Один - "To Verdener" (2008) - показывает жизнь изнутри давно существующих, всемирно известных сект, которым, казалось бы, недалеко уже и до статуса религии. В этом случае речь идет о Свидетелях Иеговы. Второй фильм - "Секта" (2011) - о новых, модных культах с гуру, называющими себя ясновидящими и биоенергетиками, с медитацией, верой в конец света и домом "счастья", для которого нужно пожертвовать абсолютно все.

PL Na początek chciałabym polecić dwa filmy. Jeden - "To Verdener" (2008) - przedstawia życie wewnątrz dawno istniejących, znanych na całym świecie sekt, którym, zdawało by się, już niedaleko do statusu religii. W tym przypadku mowa idzie o Świadkach Jehowy. Drugi film - "Sekta" / "Секта" (2011) - opowiada o nowych, modnych kultach, gdzie są guru, nazywające siebie jasnowidzącymi i bioenergetykami, gdzie jest medytacja, wiara w koniec świata i dom "szczęścia, dla którego ofiarować powinno się wszystko, co się ma. 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą