Samsara

"Samsara", 2012, movie poster

LT Filosofinė dokumentika be žodžių ir be "veiksmo", kur svarbiausia yra vaizdinė informacija ir refleksijos. Nufilmuota buvo pagal specialią technologiją, kad tai būtų "stipru" vizualiai. Toks meditacinis filmas ir kinoteatro ekranas duoda tikrai daug šiuo atveju. Plius fantastiška muzika...

RU Философическая документика без слов и без "действия", где самое важное - это визуальная информация и рефлексии. Снято по специальной технологии, чтобы это было "сильным" визуально. Такой медитативный фильм, и экран кинотеатра дает много в этом случае. Плюс фантастическая музыка...

PL Filozoficzna dokumentyka bez słów i bez "działania", gdzie najważniejsza jest informacja wizualna i refleksje. Filmowane było według specjalnej technologii, żeby to było "mocne" wizualnie. Taki medytacyjny film i ekran w kinie daje dużo w tym wypadku. Plus fantastyczna muzyka...


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą