2012-11-12

Elephant for Good Luck


Laimę nešantis drambliukas / Слоник на счастье / Słonik na szczęście

LT Nuo seniausių laikų tikima, jog drambliai neša sėkmę. Jie simbolizuoja laimę, jėgą, išmintį, meilę, ištikimybę, ilgaamžiškumą. Baltasis dramblys Tailande yra sakraliniu gyvūnu. Pamatyti baltąjį dramblį reiškia didžiulę laimę. Baltasis dramblys - tai galios, karališkos valdžios ir gerovės simbolis. Indijoje baltasis dramblys yra laikomas išminties ir laimės dievo Ganešo inkarnacija.

RU С древних времен люди верят, что слоны приносят успех. Они символизируют счастье, силу, мудрость, любовь, верность и долголетие  Белый Слон в Тайланде считается сакральным животным. Увидеть белого слона - это большая удача. Белый слон является символом силы, королевской власти и процветания. В Индии белый слон считается воплощением Ганеши, бога мудрости и счастья.

PL Od dawien uważa się, że słonie przynoszą szczęście. Symbolizują one sukces, siłę, mądrość, miłość, wierność i długowieczność. Biały słoń w Tajlandii odnosi się do zwierząt sakralnych. Zobaczyć białego słonia - to wielkie szczęście. Biały słoń jest symbolem mocy, władzy królewskiej i dobrobytu. W Indii ludzie wierzą, że biały słoń jest wcieleniem Ganesza, boga mądrości i szczęścia.

Prasmingos dovanos / Подарки со смыслом / Prezenty z sensem
www.ijk.lt

Prasmingos dovanos / Подарки со смыслом / Prezenty z sensem
www.ijk.lt


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą