2012-10-07

Music Contest


Konkursas muzikos atlikėjams / Конкурс для исполнителей музыки / Konkurs dla wykonawców muzyki

LT Šiuo metu I.J.K. Dizaino Galerija naujiems projektams, kuriems yra reikalingi garso takeliai ar muzikos atlikėjų paslaugos, ieško partnerių. Vakar buvo paskelbtas konkursas ir aktyvuota dalyvio anketa, kurią galima užpildyti galerijos tinklapyje. Atrinkus iš dalyvių tinkančius kandidatus, su jais abipusiu susitarimu gali būti pasirašyta bendradarbiavimo ir/ar autorinė sutartis. Konkursui paraišką galima pateikti bet kada, kol nurodytu adresu bus patalpinta anketa. Dalyvauti gali visi, nepriklausomai nuo patirties muzikos srityje, turintys bent vieną savo įrašą ir sulaukę 18 metų. Sėkmės dalyvaujantiems! 

RU I.J.K. Design Gallery для новых проектов, где нужны саундтреки или услуги исполнителей музыки, ищет партнеров. Вчера был объявлен конкурс и активирована анкета участника, которую можно заполнить на сайте. Анкета предназначена в основном для жителей Литвы, но если вы живете в другой стране, и заинтересовались, то тоже можете принять участие. В таком случае можно отправить письмо (напишите несколько слов о себе, и оставьте ссылку на одно ваше произведение). После отбора подходящих кандидатов с ними может быть подписан договор о сотрудничестве и/или авторский договор. Заявки можно подовать в любое время, пока на сайте будет размещена анкета. Конкурс открыт для всех, независимо от опыта в области музыки, кто может предоставить по крайней мере одно свое произведение, и является совершеннолетним . Удачи!

PL I.J.K. Design Gallery dla nowych projektów, gdzie potrzebne są ścieżki dźwiękowe lub usługi wykonawców muzyki, szuka partnerów. Wczoraj został ogłoszony konkurs i aktywowana ankieta uczestnika, którą można wypełnić na stronie internetowej. Ankieta przeznaczona jest przeważnie dla mieszkańców Litwy, lecz zainteresoawane osoby, mieszkające w innych krajach, również mogą wziąć udział w konkursie. W takim wypadku, trzeba wysłać list (napisać kilka słów o sobie i zostawić link do jednego swojego utworu). Po odborze odpowiednich kandydatów z nimi może być podpisana umowa o współpracy i/lub umowa autorska. Zgłosić się można w dowolnym momencie, dopóki na stronie internetowej będzie widoczna ankieta. Konkurs jest otwarty dla wszystkich, niezależnie od doświadczenia w dziedzinie muzyki, którzy mogą przedstawić co najmniej jeden swój utwór, i ukończyly 18 lat. Powodzenia! 

Music Contest (Konkursas muzikos atlikėjams), www.ijk.lt

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą