2012-10-01

21 OK


21 OK

Photo by I.J.K.

LT Aš ir vėl su nauju projektu-išbandymu. Pasirodo, praktiškai visi daugiau ar mažiau turime įprotį skųstis, kritikuoti ir apkalbinėti, tačiau retas iš mūsų susimąsto, kokių tai turi pasekmių mums patiems. Galima ilgai ir įvairiapusiškai samprotauti apie teigiamą poveikį atsikračius šio įpročio, o galima pabandyti išbraukti tuos tris dalykus iš gyvenimo (ar bent jau 21 dieną) ir patiems viską sužinoti. Kodėl 21 dieną? Apie tai skaitykite straipsnyje "The Magic of 21". Sudomino? Tada pradedam! Ką reikėtų daryti? Galima pulti į kraštutinumus ir, kiekvienąkart nusižengus nustatytoms taisyklėms, pradėti skaičiuoti dienas iš naujo, o galima tiesiog pasidaryti kalendoriuką, kasdien pasižymėti rezultatus (arba pasidalinti jais komentaruose šioje temoje) ir siekti vis geresnių. Sėkmės! 

RU Вот я снова с новым проектом-испытанием. Оказывается, практически все в большей или меньшей степени имеют привычку жаловаться, критиковать и сплетничать, но лишь немногие задумываются, какие это имеет последствия для нас. Можно долгой и многослойно рассказывать о положительном воздействии избавления от этой привычки, а можно попробовать удалить эти три вещи из жизни (или, по крайней мере, 21 день), и самим обо всем узнать. Почему 21 день? Читайте об этом в статье "The Magic of 21". Заинтересовались? Тогда начнем! Что нужно делать? Вы можете впадать в крайности, и, каждый раз, когда не соблюдаете этих правил, начинать отсчет дней с начала, или вы можете просто сделать календарь, ежедневно записывать результаты (или поделиться ими в комментариях этой темы), и стремится к более высоким. Удачи! 

PL Znów jestem z nowym projektem-próbą. Okazuje się, praktycznie wszyscy mniej czy więcej mamy zwyczaj narzekać, krytykować i plotkować, lecz nie każdy się zamyśla, jakie to ma konsekwencje dla nas samych. Można długo i szeroko dyskutować o pozytywnym wpływie pozbycia się tego nawyku, a można spróbować usunąć te trzy rzeczy z życia (lub co najmniej 21 dzień) i samym o wszystkim się dowiedzieć. Dlaczego 21 dzień? Czytajcie o tym w artykule "The Magic of 21"  Zainteresowaliście się? W takim razie zaczynamy! Co należy robić? Można wpaść w skrajności, i, za każdym razem, gdy odchodzimy od ustalonej reguły, rozpoczynać odliczanie dni od nowa, a można po prostu zrobić kalendarz, codzienne notować wyniki (lub zostawiać je komentarzach tego tematu), i dbać o jeszcze lepsze. Powodzenia!

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą