2012-07-22

Vacation Plans

Atostogų planai / Планы на отпуск / Plany wakacyjne

Photo by I.J.K.

LT Šiemet atostogos vyksta pakopomis. Nuo liepos pradžios ilsiuosi nuo darbo studijoje,  pagrinde nuo mokytojos vaidmens. Namuose į darbo kambarį visgi teko užeiti ir ne kartą. Tikros atostogos turėtų prasidėti kitą savaitę. Pernai viskas buvo suplanuota taip, kad pavyktų aplankyti kuo daugiau įdomių ir gražių vietų. Apsistodavome viename miestelyje daugiausia 2-3 dienoms. Buvo sudarytas konkretus maršrutas ir suplanuota veikla kiekvienai dienai. Šią vasarą pasirinkome pasyvų poilsį. Kol kas į planus įtrauktas vienas punktas, kuris susijęs su pastaruoju metu išpopuliarėjusiu downshifting judėjimu. Nesame šio judėjimo atstovai, tiesiog gavome  netikėtą pasiūlymą praleisti kelias dienas miško sodyboje Lietuvos pakrašty, galima sakyti - už ryšio zonos ribų. Jau žvalgausi į knygų lentynoje laukiančius "Dykumos balsus" ir fotoaparatą... 

RU В этом году отпуск проходит этапами. С начала июля отдыхаю от работы в студии, в основном от роли учителя. Дома в рабочий кабинет все таки пришлось заглянуть, и не раз. Настоящий отпуск должен начаться на следующей неделе. В прошлом году все было запланировано так, чтобы получилось посетить чем больше интересных и красивых мест. В одном городе задерживались максимум на 2-3 дня. Был составлен определенный маршрут и запланированы мероприятия на каждый день. Этим летом мы выбрали пассивный отдых. Пока в планы включен один пункт, который связан с популярным в последнее время  движением downshifting. Мы не являемся представителями этого движения, просто получили неожиданно предложение провести несколько дней в лесном домике на краю Литвы, можно сказать - вне зоны доступа. Уже заглядываю на ожидающие своей очереди на книжной полке "Голоса пустыни" и фотоаппарат... 

PL W tym roku wakacje przechodzą etapowo. Od początku lipca odpoczywam od pracy w studium, głównie od roli nauczyciela. W domu do kabinetu pracy przyszło się zajrzeć i nie raz. Prawdziwy urlop powinien się rozpocząć w następnym tygodniu. W zeszłym roku wszystko było zaplanowane tak, by się udało zwiedzić jak najwięcej ciekawych i pięknych miejsc. Zatrzymywaliśmy się w jednym miasteczku najwięcej na 2-3 dni. Była zaplanowana konkretna marszruta i zajęcia na każdy dzień. Tym latem wybraliśmy pasywny odpoczynek. Narazie w plany wchodzi jeden punkt, który związany jest z ostatnio popularnym ruchem downshifting. Nie jesteśmy przedstawicielami tego ruchu, po prostu otrzymaliśmy nieoczekiwanie propozycję spędzić kilka dni w domku leśnym na skraju Litwy, można powiedzieć - poza zasięgiem sieci.  Już spoglądam na w oczekiwaniu stojące na półce książek "Głosy pustyni" i fotoaparat... 


Photo by I.J.K.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą