2012-07-25

Have Dreams, Will Travel

Yra svajonių - bus kelionės / Есть мечты - будут путешествия / Są marzenia - będą podróże

Photo by I.J.K.

LT  Oficialiai galima paskelbti tikrųjų atostogų pradžią. Pagrindinė idėja - laisvas grafikas, taigi tiksli atostogų pabaigos data nėra iš anksto numatyta. Svarbiausia - gerai pailsėti, įgyvendinti visus sumanymus, ypač spontaniškus, parsivežti daug įspūdžių, ir, žinoma, įkvėpimo. Linkiu ir Jums gražių vasaros dienų. Kaip pasakytų M. Twain: "Sugaukite burėmis palankų vėją. Tyrinėkite. Svajokite. Atraskite."

RU Можно уже официально заявить о начале настоящего отпуска. Основная идея - свободный график, поэтому точная дата конца отпуска за раннее не выбрана. Самое важное - хорошо отдохнуть, реализовать все замыслы, особенно спонтанные, привезти много впечатлений и, конечно, вдохновения. Желаю и Вам красивых летних дней. Как бы сказал М. Твен: "Поймайте попутный ветер своими парусами. Исследуйте. Мечтайте. Открывайте."

PL Możno już oficjalnie zawiadomić o początku prawdziwych wakacji. Główna idea - wolny grafik, więc dokładna data końca wakacji nie jest zawczasu przewidziana. Najważniejsze - dobrze odpocząć, realizować wszystkie pomysły, szczególnie spontaniczne, przywieźć dużo wrażeń i, oczywiście, natchnienia. Życzę i Wam pięknych letnich dni. Jak by powiedział M. Twain: "Złap w żagle pomyślny wiatr. Podróżuj. Śnij. Odkrywaj."

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą