2012-06-27

Results


Rezultatai / Результаты / Rezultaty

LT "Rezultatas - tai dar ne tikslas; vertę turi tik mūsų pastangos padaryti save geresniais. Šis kelias neturi pabaigos." 
[D. T. Suzuki]

RU "Результат - это еще не цель; ценность имеет лишь наше усилие сделать самих себя лучше. У этого пути нет конца."  
[D. T. Suzuki]

PL "Rezultat - to jeszcze nie cel; wartość ma tylko nasz wysiłek zrobić siebie lepszymi. Ta droga nie ma końca." 
[D. T. Suzuki]


Photo by I.J.K.

"Awakening" - 21 diena / "Awakening" - День 21 / "Awakening" - Dzień 21

LT Jogos namuose projektas jau pasibaigė. Ačiū visiems, kas prisijungė ir aktyviai arba pasyviai jame dalyvavo. Tikiuosi, rezultatai Jus džiugina ir kad tai buvo gera pradžia tolimesniam keliui. Palieku paskutinį mūsų projekto asanų kompleksą. 
 1. Sukhasana,
 2. Virasana + Parvatasana,
 3. Padmasana
 4. Dandasana
 5. Uttanasana,
 6. Virabhadrasana (I),
 7. Paschimottanasana,
 8. Urdhva Prasarita Padasana
 9. Salamba Sarvangasana,
 10. Halasana
 11. Savasana.

RU Проект домашней йоги уже закончился. Спасибо всем, кто присоединился, и активно или пасивно принимал участие. Надеюсь, что резултаты Вас радуют, и что были они хорошим началом дальнейшего пути. Оставляю последний комплекс асан нашего проекта. 
 1. Sukhasana,
 2. Virasana + Parvatasana,
 3. Padmasana
 4. Dandasana
 5. Uttanasana,
 6. Virabhadrasana (I),
 7. Paschimottanasana,
 8. Urdhva Prasarita Padasana
 9. Salamba Sarvangasana,
 10. Halasana
 11. Savasana.

PL Projekt jogi w domu już się skończył. Dziękuję wszystkim, kto się przyłączył i brał aktywny albo pasywny udział. Mam nadzieję, że cieszą Was rezultaty i że były one dobrym początkiem dalszej drogi. Zostawiam ostatni kompleks asan naszego projektu.  
 1. Sukhasana,
 2. Virasana + Parvatasana,
 3. Padmasana
 4. Dandasana
 5. Uttanasana,
 6. Virabhadrasana (I),
 7. Paschimottanasana,
 8. Urdhva Prasarita Padasana
 9. Salamba Sarvangasana,
 10. Halasana
 11. Savasana.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą