2012-04-22

Seasons Zones


Sezonų zonos / Сезоновые пояса / Strefy sezonowe

LT Rytas. Prasiveria priemiesčio namo durys ir išeina moteris: vasariniai rūbai, aukštakulniai, mažas rankinukas ir automobilio rakteliai rankose. Lauke saulėta, viskas aplink žaliuoja. 
Neretai, matydama tokius vaizdus užsienio filmuose, susimąstau, kaip gyvena žmonės, kuriuos kasryt pasitinka vasara. Jie nesuka galvos dėl orų ir dėl sezoninių drabužių. Jie nelaukia pavasario, pirmojo sniego nei laiko, kai pagaliau galima bus išeiti pasivaikščioti be šiltos striukės. Jų aplinkoje yra daugiau pastovumo. O viduje? 

RU Утро. Открывается дверь пригородного дома, и выходит женщина: летняя одежда, высокие каблуки, маленькая сумочка и ключи от автомобиля в руке. На улице светит солнце, всё вокруг зеленеет. 
Часто, наблюдая такие образы в иностранных фильмах, задумываюсь, как живут люди, которых каждое утро встречает лето. Они не морочат себе голову из-за погоды и сезоновой одежды. Они не ждут весны, первого снега и времени, когда наконец можно будет выйти погулять без тёплой куртки. В их среде больше постоянного. А внутри? 

PL Poranek. Otwierają się drzwi domku podmiejskiego i wychodzi kobieta: letnie ubranie, obcasy, mała torebka i kluczy od samochodu w dłoni. Na dworze świeci słońce, wszystko wokół zielenieje. 
Nierzadko, widząc takie obrazy w filmach zagranicznych, zamyślam się, jak żyją ludzie, których corannie spotyka lato. Nie zawracają sobie głowy pogodą i ubraniem sezonowym. Nie czekają na wiosnę, pierwszy śnieg i czas, kiedy można będzie wyjść na spacer bez ciepłej kurtki. W ich środowisku jest więcej stałości. A w środku? 

Photo by I.J.K.
LT Tuo tarpu aš mėgaujuosi tuo, kad jau šilta ir malonu eiti pėsčiomis ten, kur anksčiau nesinorėjo judėti be automobilio. Dešimt minučių ir jau senamiestyje. O toliau pasivaikščiojimai - vienas malonumas. Dar truputį ir bus galima atidaryti dviračių sezoną. 

RU Между тем, я наслаждаюсь теплом и тем, что в такое время приятно ходиться пешком там, где недавно ещё не хотелось перемещаться без автомобиля. Десять минут и уже в старом городе. А дальше прогулки - самое удовольствие. Ещё немножко, и можно будет открыть велосипедный сезон.

PL Tymczasem ja doznaję satysfakcję z tego, że jest już ciepło i mile się chodzi pieszo tam, gdzie jeszcze niedawno nie chciało się przemieszczać bez samochodu. Dziesięć minut i już się jest na starówce. A dalej spacery - to sama przyjemność. Jeszcze trochę i można będzie otworzyć sezon rowerowy. 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą